Tornen els Cursos ACTIC al Punt Òmnia Fundació Ciutat de Viladecans

logotip actic

La Fundació Ciutat de Viladecans, conjuntament amb l'Ajuntament de Viladecans i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, posa en marxa de nou, pel gener, uns cursos de formació per preparar la prova d’ACTIC (capacitació en informàtica i TIC), certificat oficial de la Generalitat de Catalunya, de nivell bàsic, que es pot obtenir als centres col·laboradors de Viladecans.

Descripció del curs

El curs va orientat a la preparació per a la prova de nivell bàsic de l’acreditació en competències TIC de la Generalitat de Catalunya ACTIC <http://actic.gencat.cat/>.

En alguns concursos, oposicions, etc., els qui tinguin el certificat ACTIC podran incorporar-lo com a mèrit i sumar punts. Actualment s’estan reconeixent 2,75 punts a la gent que té el certificat de nivell bàsic en algunes convocatòries.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de competència digital, amb la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones han adquirit i utilitzat en situacions reals tant en l’àmbit laboral com personal.

Destinataris del curs

Aquelles persones que vulguin preparar-se per superar amb garanties la prova ACTIC de nivell inicial, seguint una formació a distància per motius de comoditat o conciliació de la vida familiar o laboral.

Requisits dels alumnes

Els requisits mínims que es demanen per fer el curs són disposar d’ordinador amb connexió a Internet, saber utilitzar un navegador i el correu electrònic.

L’ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador, que pot obtenir en els centres col·laboradors de Viladecans. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (inicial en aquest cas) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Per mitjà de l’ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Objectius del curs

•Donar a l’alumne l’autoconfiança necessària per afrontar la prova ACTIC.

•Fomentar el domini de les habilitats i els recursos tecnològics, així com les estratègies i els procediments vinculats a les tecnologies de la societat de la informació i comunicació, i que han de permetre a la ciutadania aplicar-les de forma selectiva en els diferents àmbits de la seva vida (personal, laboral, social, acadèmic).

Material formatiu del curs

S’utilitzen els materials de nivell bàsic publicats a <http://actic.citilab.eu/>.

Mòduls del curs

Les competències del nivell mitjà es defineixen de la manera següent:

C1. Cultura, participació i civisme digital. Utilitzar-los de forma eficient, cívica i segura.

C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C3. Navegació i comunicació en el món digital.

C4. Tractament de la informació escrita.

C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6. Tractament de la informació numèrica.

Data d’inici del curs

El curs s’iniciarà en el moment que es formi un grup de 8 persones.

Durada del curs

Els cursos són presencials i en línia. Es faran tots a l’Avinguda Roureda núm. 23, o bé els dilluns de 9 a 13 hores o bé els divendres de 15 a 19 hores. Aquests consten de dues parts, una de 30 hores presencials i una altra de 30 hores de formació en línia, en què un tutor anirà proposant exercicis sobre el temari ACTIC.

Durant el temps que l’alumne està matriculat disposa d’un entorn en línia basat en la plataforma en Moodle, on pot obtenir recursos didàctics, autoformar-se, participar en fòrums i xats, preguntar dubtes, aprendre de les aportacions dels altres alumnes i dels tutors, etc.

A la finalització del curs, l’alumne demanarà hora per fer la prova en els diferents centres col·laboradors de Viladecans.

Com matricular-s’hi?

La matriculació es podrà fer a partir del dia 8 de gener de 2013 a la seu de la Fundació Ciutat de Viladecans, al carrer de l’Antiga Riera núm. 8, o trucant per telèfon al 93 647 00 55 o bé enviant un correu electrònic a <xplai@fundacionviladecans.org>.

acTIC
matriculació
acreditació TIC