Treball per ocupacions: orientació TIC per a la cerca de feina

03/09/2019 | 09:09

'Treball per ocupacions' és una plataforma web de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya que aporta informació sobre el mercat de treball així com altres dades que poden ser d'ajuda per a les persones que han de prendre decisions sobre la seva orientació professional.

La web ofereix informació sobre contractació, la seva qualitat i les persones demandants d'ocupació a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, unes dades que es presenten per a cada tipus d'ocupació. Indicadors, dades sobre l’evolució, perfil i qualitat de la nova contractació laboral, així com l’evolució i el perfil de les persones que la demanen acaben per aportar un çindex d'ocupacions, de millor a pitjor posicionades, d’acord amb tres criteris: contractació laboral, qualitat i demandants.

Podeu consultar el recurs clicant en aquest enllaç.

La plataforma permet l'accés a una vista ràpida sobre l'estat de les diferents ocupacions en el mercat laboral.