Trobades territorials del Programa Òmnia amb la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

20/04/2012 | 11:04
Imatge de la jornada territorial a Lleida

Durant l'abril i el maig se celebren aquestes trobades amb tots els agents implicats en la Xarxa Òmnia, des de la direcció general, entitats gestores de punts Òmnia, persones dinamitzadores, i els serveis de línia d'inserció social i coordinació i seguiment.

L'objectiu d'aquestes trobades és crear un espai d'intercanvi i de presentació dels canvis en el Programa Òmnia en el aquest any. També es vol posar en comú la tasca dels punts Òmnia a fi d'assolir un treball conjunt i coordinat.

La directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, Violant Cervera, donarà la benvinguda a aquestes jornades, que inclouen la presentació dels nous serveis de coordinació i seguiment i la línia d'inserció social, torn de preguntes i un vídeo per la cloenda.

Les trobades  ja han començat a la demarcació de Lleida, el passat 20 d'abril, i continuaran a Tarragona (27 d'abril, a Girona (4 de maig) i a Barcelona (25 de maig).

Jornada
xarxa
trobada
treball en xarxa
dinamització