Una mirada conjunta en les Trobades Territorials 2023.

17/11/2023 | 11:11

Durant els mesos d'octubre i novembre s'han dut a terme les Trobades Territorials 2023 del programa de la Xarxa Òmnia, un espai de trobada, reflexió i intercanvi.

Les sessions de les Trobades Territorials són un punt de trobada presencial entre les persones dinamitzadores i la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària per treballar conjuntament.

En aquesta edició hi ha hagut sis trobades presencials:

Hi han participat un total de 62 persones dinamitzadores de 110 Punts Òmnia de tota Catalunya.

El programa de les trobades territorials estava format per dues parts per treballar diferents temàtiques del programa Òmnia.

Primer de tot, en cada sessió hem conegut amb més profunditat la realitat del Punt Òmnia que acollia la trobada on ens han explicat el seu context, la seva història, recorregut i l'espai. Agraïm l'organització i acompanyament de les persones que han ofert els seus espais per a fer les Trobades Territorials.

Posteriorment, començàvem amb la dinàmica «Introduïm l'avaluació del Programa Òmnia. Ens ajudes?», un taller per construir el disseny d'avaluació del programa amb col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia. El programa de la Xarxa Òmnia està desenvolupant un sistema d'avaluació del Programa Òmnia i necessita l'experiència i els coneixements de les persones dinamitzadores que són les persones que estan en el dia a dia i en contacte amb les persones.

En cada una de les Trobades Territorials s'ha analitzat una proposta de qüestionari d'inclusió social i digital, on les dinamitzadores han aportat el seu enfocament a les preguntes per anar encaminant quin seria el qüestionari final. Una oportunitat per demostrar el treball que realitzar del programa i conèixer l'impacte dels Punts Òmnia al territori.

Per acabar les sessions de les Trobades Territorials s'ha fet una dinàmica participativa amb «El Model Triaxial dels Valors». Una dinàmica que volia fer pensar en els valors de cada persona individualment, respecte a un repte personal i amb relació al Programa Òmnia.

La dinàmica s'inicia amb cinc valors que són alegria, amistat, austeritat, harmonia i autocontrol, després cada persona canvia els valors que més els representa segons un llistat de valors. Les persones participants identifiquen els seus valors per després proposar un repte personal i saber quins són els valors necessaris.

trobades territorials xarxa òmnia

Mitjançant l'aplicació Mentimeter hem fet dues preguntes a les persones assistents amb relació als valors del Programa Òmnia. Per un costat, llistar quins són els valors que representa la Xarxa Òmnia on hi ha hagut una pluja d'idees i els valors que més s'han repetit han estat: cooperació, innovació, empatia, paciència, aprenentatge, igualtat, respecte i comunicació.

Per últim, els dinamitzadors i dinamitzadores van ordenar els valors de la Xarxa Òmnia que són:

  • Proximitat
  • Compromís social
  • Resiliència comunitària
  • Transformació social i digital
  • Universalitat
  • Innovació
  • Prevenció

trobades territorials xarxa òmnia

En cada sessió van sortir resultats diferents, però en la majoria dels casos els quatre primers van ser compromís social, proximitat, transformació social i digital i resiliència comunitària.

Per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària les Trobades Territorials són molt importants per tenir contacte directe amb la realitat dels punts i el contacte amb les persones dinamitzadores. 

Seguim treballant de forma comunitària per la inclusió social i digital de les persones.

Les imatges de les trobades estan disponibles al perfil de Flickr.

Visita a sis punts del territori per tota Catalunya.