Vídeo: història del feminisme en 10 minuts

11/06/2019 | 12:06

De què parlem quan parlem del feminisme? Quins valors representa i quins drets fonamentals defensa? El vídeo 'Història del feminisme en 10 minuts' fa un repàs a tota la història del feminisme, un moviment d'alliberament de les dones modern, que te els seus orígens al segle XVIII.

Olympe de Gouge, Simone de Beauvoir, androcentrisme, feminisme radical, patriarcat... el vídeo fa un repàs als termes i personalitats més rellevants del moviment i els presenta de manera cronològica, des del 1700 fins a l'actualitat. Podeu veure el vídeo:

El vídeo presenta de manera cronològica els termes i personatges més rellevants del feminisme, com són 'patriarcat', 'feminisme radical', Simone de Beauvoir o 'androcentrisme'.