Va de drogues...Joves que parlem

23/04/2013 | 17:04
Va de drogues...Joves que parlem

Aquest projecte neix com a resposta a les necessitats que els professionals dels plans comunitaris de Roquetes i Trinitat Nova detectem a l'hora de treballar la sentsibilització sobre la prevenció de drogues en joves i adolescents del nostre territori. El material creat és producte d'un llarg procés de treball i reflexió on ha estat molt important el treball en equip, la retroalimentació i tenir sempre present que si volem dir alguna cosa als joves i adolescents, primer hem d´escoltar-los.

L'objectiu principal d'aquest material audiovisual és proporcionar una eina que afavoreixi el debat i la reflexió sobre les drogues amb adolescents i joves i serveixi com a complement a la realització de programes de prevenció en drogodependències.

La finalitat dels vídeos és facilitar el diàleg, compartir opinions i possibilitar l'elaboració de criteris propis sobre les drogues, el seu consum, els riscs, les alternatives, etc. mitjançant el treball en grup i la dinamització de la discussió per part d’un professional amb coneixements sobre prevenció del consum de drogues.

Amb la col·laboració del Punt Òmnia de Trinitat Nova i el seu taller de Joves 2.0, han gravat i editat el material del projecte.

El material va acompanyat d'una guia didàctica (encara no definitiva) i ha estat possible gràcies a molts professionals del territori.

El projecte ha durat un any i aquest és el resultat.