Videotrucades familiars des dels Punt Òmnia dels centres penitenciaris de Catalunya

Entrada al Punt Òmnia del Centre Penitenciari Ponent

Atesa l'expansió de la COVID-19, des de la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia es van establir mesures de prevenció als centres penitenciaris. Una d'elles va ser la suspensió de les comunicacions presencials (vis a vis, familiars i orals).

Per minorar l'efecte d'aquesta mesura es van establir tres accions simultànies:

  • incrementar el nombre de trucades telefòniques, fins a 20, assignades a cada intern/a;
  • dotar els centres penitenciaris amb telefonia mòbil per permetre videotrucades amb les famílies i,
  • aprofitar els dispositius dels Punt Òmnia i Punt TIC dels centres penitenciaris per també establir videoconferències amb familiars.

En aquests moments els educadors i educadores socials, així com els dinamitzadors i dinamitzadores de Punt Òmnia dels centres penitenciaris, es coordinen en la gestió de les comunicacions amb les unitats de comunicacions dels centres penitenciaris per inserir-s'hi en l'oferta global setmanal que es fa als interns mitjançant els ordinadors amb càmera distribuïts per cadascú dels Punt Òmnia. Aquesta oferta facilita ampliar el ventall d'aquestes comunicacions i respon, en aquests moments, a la totalitat de la demanda que s'està produint des dels interns.

Cal destacar que les valoracions que fan aquests i les seves famílies són molt positives i agraeixen el poder disposar d'aquesta alternativa mentre no es torna a la normalitat de les comunicacions habituals. Una alternativa que, dia rere dia, sembla que ha arribat per romandre-hi.

covid-19
centres penitenciaris
Els Punt Òmnia faciliten la seva tecnologia per mantenir els vincles entre interns i famílies.