Voluntariat digital a les NNUU

29/06/2017 | 16:06

Les Nacions Unides (NNUU) han creat una plataforma web per tal d'acostar el món del voluntariat a l'àmbit digital i tecnològic. La pàgina web Online volunteering permet a totes aquelles persones que ho desitgin, dedicar-se a alguna tasca voluntària des del seu ordinador personal.

La web permet la inscripció de la persona participant a una de les tasques proposades, de manera que la persona pot dedicar-se a fer una feina voluntària de manera online i a través de l'ordinador. La plataforma computa les hores dedicades a les tasques voluntàries i crea, d'aquesta manera, un historial de temps del voluntari/a.

Més informació: https://www.onlinevolunteering.org/es.

La plataforma permet dedicar temps a una activitat voluntària determinada.

Més informació