Xarxa Òmnia amb la 1a trobada del grup impulsor sobre Discapacitat i Tecnologia

14/04/2011 | 14:04

La inclusió social de les persones amb discapacitats a través de les Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) encara és un repte per a tots els agents socials i entitats que dediquen els seus esforços a minimitzar les desigualtats en l’accés de les persones a les TIC, millorant d’aquesta forma la seva inclusió en el món digital i social.

Òmnia, programa del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, incorpora l’accessibilitat com una de les seves línies estratègiques de treball ja que l’accés a les TIC i el treball per l’e-inclusió ha de possibilitar espais accessibles, amb una metodologia i una pedagogia pròpies i adaptades a les característiques de cada persona. Són 70 els Punts Òmnia que treballen amb persones amb discapacitats, dels que comptem amb 1.261 persones usuàries que presenten diversitat funcional, i en els que s’incorpora la metodologia adient per garantir l’accés a tothom a les TIC a través d’iniciatives com la prova pilot d’accessibilitat o bé l’acompanyament de materials de suport adients per a cada necessitat.

D’aquesta manera, i fruit de les inquietuds d’algunes de les entitats que van participar el passat 3 de desembre de 2010 a la primera jornada punt de trobada de Discapacitat i TIC a Barcelona, des de la Xarxa Òmnia es va considerar molt interessant participar amb més de 12 entitats que treballen amb persones amb discapacitat, entre les que es troben Fundació el Maresme, Mas Albornà, Fundación Esplai, ASPASIM, entre d’altres, el passat dimecres 6 d’abril a una trobada a la seu de l’Àrea d’Innovació de la Fundació el Maresme (Mataró) per donar a conèixer la seva metodologia i participar de l’establiment d’unes bases de treball comunes, compartint experiències i projectes que s’estan portant a terme a tot el territori català, i aprofitant les sinèrgies que es poden generar del treball conjunt amb l’objectiu de facilitar l’accés a les TIC de les persones amb diversitat funcional.

En aquesta trobada en la que va participar el Departament de Benestar Social i Família, per mitjà del Programa Òmnia, es va voler posar fil a l’agulla a l’inici del treball en xarxa per l’accessibilitat, i als elements i les estratègies d’innovació i creació de coneixement, que poden facilitar la visualització i el treball per l’e-inclusió de les persones amb discapacitat, des de la seva experiència en la dinamització de xarxes i projectes de col·laboració amb eines 2.0.

Es va tractar, doncs, de definir quin serà el punt d’arrencada del treball en xarxa, i concretar uns espais tant presencials com virtuals de construcció col·laborativa. La propera trobada presencial ja està plantejada pel proper dia 12 de juliol a Centre Esplai al Prat de Llobregat. Naturalment, aquesta convocatòria està oberta a qualsevol professional o entitat que hi vulgui participar.

Jornada
entitats
accessibilitat
discapacitat
xarxa
trobada