Activitats Grup Comunitaris " CAN SERRA "

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 15 de juny de 2022 de 10:45 a 12:00

Quan

Comença el: dimecres 15.06.2022 de 10:45 a 12:00
Acaba: dimecres 15.06.2022 de 10:45 a 12:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Aprèn la tecnologia del dia a dia dissenyant un fanzín digital. OBJECTIU GENERAL: Posar en pràctica les competencias i tractar el màxim de competències digitals possibles. • Aprendre edició i retoc d’imatges i text, escaneig a través de telèfon intel·ligent, participar a les xarxes socials, treballar i compartir al núvol, tot dissenyant una revista digital o fanzín dedicat a CAN SERRA. Objectius específics de l’activitat: • Cercar la informació necessària i de qualitat a internet i aprendre a distingir la informació fiable de la no fiable. • Retocar imatges i textos a partir de programes d’edició en línia. • Cercar imatges lliures de drets i els tipus de llicències • Reconèixer, en funció de la tasca a realitzar, quin serà el dispositiu més adequat per a dur-la a terme: ordinador o telèfon intel·ligent. • Publicar en un espai web i en xarxes socials el resultat de la creació realitzada ( Instagram, facebook...etc )

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Desenvolupament de les sessions: Sessió 1 : Presentació del nou projecte i Continguts del projecte “Exemple: dissenyem un fanzín”: - Indagar si tenen els coneixements necessaris per desenvolupar de forma òptima el projecte. - Expectatives de les usuàries envers el projecte. - Coneixements previs de les usuàries sobre: ▪ L’ús del dispositiu mòbil i d’Internet. ▪ La utilització de les diferents eines i programari que tractarem al taller: editors d’imatge en línia, aplicacions per al telèfon intel·ligent o tauleta que permeten escaneig, retoc fotogràfic, xarxes socials ( Instagram, facebook...) - Comentar que treballarem amb eines al núvol i, per tant, utilitzarem el compte Gmail (nom i contrasenya) - Sabeu què és un fanzín?. Cerca d’informació. D’on traiem aquesta informació? Totes les pàgines són vàlides? • Exemples de fanzins amb temàtiques diferents. Per saber què és i com es fan: Compartir les cerques trobades a través d’una eina digital. El fanzín en línia necessitarà: - Materials - Ordinadors / dispositius mòbils (multidispositiu) - Editors de text - Programes de disseny - Programes de tractament d’imatges - En el cas que es vulgui fer un esbós primer en analògic, caldrà que tinguem preparats folis, llapis, colors, goma… Competències a treballar a partir dels continguts - Provar APPs o programes per realitzar un esbós. - Mesures de seguretat quan descarreguem nous programes i APPs - Gestionar les dades, saber organitzar-les, emmagatzemar-les i recuperar-les. Procediment / metodologia: - Caldrà explicar que farem 1 fanzín entre totes les persones participants. Cadascuna o en equips faran una pàgina i per últim, entre tots/es faran la portada i contraportada. - Ens posem en equips de 2 persones i fem un esbós de la nostra pàgina del fanzín. Mostrar diferents alternatives per fer esbossos (provem apps): ▪ Paper (la menys recomanable per un taller del nostre tipus) ▪ Bloc de notes mòbil o tauleta (opció escriptura a mà) ▪ APP Bamboo Paper ▪ Altres… Quin missatge volem transmetre? - Es deixarà temps perquè explorin eines, pensin el missatge i facin un primer esbós. - Fer un llistat de les imatges que necessiten. Els podem ajudar indicant què necessitaran: ▪ Personatges que sortiran ( si cal ) ▪ Què porten aquests personatges? ▪ Altres elements, objectes ▪ Com volem el fons… ▪ Hi haurà cap text o frase representativa? ▪ Quines lletres voldrem fer servir? NOTA: Cal explicar molt bé que tota la informació que generin cal que la guardin en un mateix lloc per poder-la recuperar altres dies. Es poden proposar espais diferents. Exemple: Google Drive. NO ES GUARDARÀ RES EN ELS ORDINADORS. Sessió 2 : Recopilació de material, emmagatzemar-lo i editar-lo Competències a treballar a partir dels continguts: • Navegar, cercar, emmagatzemar imatges per al fanzín. • Cerca d’imatges. Repositoris d’imatges gratuïtes (Pixabay, Flickr, Pexels…) • Utilització dels filtres de drets d’utilització de Google • Els drets d’autor/a i llicències Creative Commons. • Filtratge i guardat de la informació • Retoc fotogràfic: les aplicacions fotogràfiques. Procediment / metodologia Cerca d’imatges: • Repàs de la sessió anterior recopilant què van fer i en quin punt estem. • Descripció de la sessió que es farà. • Tenint en compte les llicències Creative Commons, els/les alumnes, en petits grups (2 o 3 segons alumnes inscrits, i cerquen i seleccionen imatges, articles..., que a posteriori, s’incorporaran al fanzín. Hauran de seguir el llistat que hauran fet el dia anterior. Es facilitaran diferents pàgines: - Pixabay - Flickr Creative Commons - Pexels - Google imatges (tenint en compte les llicències!) - Altres - Fotos realitzades al propi centre " CAN SERRA " • Els/les alumnes hauran d’utilitzar les diferents eines d’emmagatzematge per guardar les imatges, documents…, al núvol, llapis de memòria USB o altres dispositius. Ja tenim les imatges: • Introducció als programes que permeten retallar imatges. Exemple: Pixlr, BeFunky... Explicar que poden editar tant en línia, com amb programes d’ordinador o APPs. Deixar que experimentin. NO cal explicar tot el programa, sinó les coses bàsiques i similars a tots. Nocions bàsiques d’edició d’imatge: - Retallar, girar - Correcció d’il·luminació, saturació. Filtres - Afegir text - Marcs Començar amb el muntatge de les imatges NOTA: necessari tenir una carpeta Google Drive compartida amb tots per anar penjant el material. Sessió 3: MUNTATGE: Pixlr (jpg) / Canva APP + Text (es descarrega en el drive comú) Sessió 4: Convertir a PDF tot sencer + pugem a Calameo + cada pàgina individual es publica a l’Instagram Sessió 3: Muntatge i text del fanzín NOTA: aquí farem servir diversos programes, així que cal estar molt pendent del temps dedicat a cadascun. Una bona planificació i esbós previ ajudarà a anar per feina. Competències a treballar a partir dels continguts • Integració de text i imatges. Modificar, perfeccionar, millorar… Muntatge text + imatges Procediment / metodologia: • S’acabaran les pàgines individuals i es farà la portada pensant un nom pel fanzín. • Acabar el muntatge de la imatge individual. Passar la imatge sencera (jpg) a un programa que permeti incorporar text. Ex. APP CANVA. • Acabar tota la pàgina • Pensar un nom per a la portada i fer el disseny de portada • Penjar totes les pàgines acabades en una carpeta compartida de Google Drive. Sessió 4: Es publicarà a 2 espais: • CALAMEO: tota la revista sencera convertida a PDF • INSTAGRAM: cadascú publicarà la seva pàgina (imatge). Competències a treballar a partir dels continguts: - Participar en la societat publicant el fanzín per empoderar les persones participants en l’ús de la tecnologia i compartició de contingut per a la reflexió. Procediment / metodologia: • Totes les imatges (pàgines) s’han de convertir en un únic document PDF per pujar a CALAMEO. • Ensenyar com es faria: fer carpeta a l’escriptori / descarregar totes les imatges / anomenar-les amb un número segons vulguem que apareguin / Seleccionar totes / botó dret ratolí imprimir / imprimir en PDF / mirar les característiques d’impressió / guardar com a PDF. • Pujar a CALAMEO. Es poden crear un compte i pujar cadascú una còpia per practicar o bé tenir preparats comptes Calameo per tots. • Ensenyar com esborrar comptes si no en saben o bé recordar que si no el volen utilitzar, l’haurien de cancel·lar. • Publicar la imatge a l’Instagram. Si no volen fer servir el seu compte facilitar un d’alumne. Tot i que s’ha de fomentar que puguin fer servir els seus. • Fer recordatori de les fases de publicació, seguretat, privadesa… Observacions: - Motivar i engrescar als assistents perquè s’involucrin i facin cerca de continguts pel seu compte. Recursos tècnics per impartir l’activitat: (equipament, programari, etc.) Espai amb ordinadors connectats a Internet i Wifi ( Smartfhones ) i projector. NOTA: al final de cada sessió, seria interessant que anotin QUÈ M’EMPORTO? Animar-los que cada dia, al final de la classe anotin les eines que han fet servir i allò que han après. Així agafaran més consciència dels coneixements adquirits. Farem servir també l’eina Padlet i l'utilització de Google Jamboard compartit amb tots (cada grup nota d’un color) - dinamitzador projecta a la pissara.