Ajut de Tràmits i Gestions

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 25 de abril de 2022 de 15:30 a 17:00

Quan

Comença el: dilluns 25.04.2022 de 15:30 a 17:00
Acaba: divendres 17.06.2022 de 14:30 a 16:00

Informació pràctica

Places: 1
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

-Habilitar un espai presencial per aquelles persones ja siguin del barri, ciutadanes o derivades d'altres administracions com ara del SOC, per recolzar la recerca laboral i tràmits relacionats. -Oferir una atenció individualitzada on donar suport i facilitar l'autoaprenentatge a tota persona que requereixi fer qualsevol gestió i/o necessiti desenvolupar-se a través de les TIC. S'amplia el servei a tota la població i/o resta d'usuaris/es que tenen alguna necessitat relacionada i que es pugui solventar a l'Òmnia.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Ajudar de manera presencial i personalitzada durant la elaboració del CV i facilitar eines i recursos apropiats, amb la fi de cercar ofertes laborals, etc. Orientar a tota persona que s'apropi a l'Òmnia amb alguna altra necessitat com per exemple per resoldre dubtes telemàtics o gestions a realitzar via on-line. Es portarà a terme amb les pròpies tauletes, mòbils, ordinadors dels usuaris/es o bé fent ús d'aquells que ofereix el mateix Punt Òmnia. Per rebre aquest servei o ajut cal accedir demanant cita prèvia durant les franges horàries establertes com a tal. Fora d'aquest horari no es podrà realitzar l'atenció més personalitzada. S'oferiran sessións individuals de 30' per si algun usuari/a necessita fer un tràmit ràpid, no ocupar tota l'estona que potser necessitarà una altra persona seguidament. Es garanteix un espai tranquil i segur gràcies a les mesures de protecció adequades a la situació epidemiològica que vivim (distanciament i higiene).