Alfabetització

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 12 de abril de 2023 de 10:00 a 11:30

Quan

Comença el: dimecres 12.04.2023 de 10:00 a 11:30
Acaba: dimecres 14.06.2023 de 10:00 a 11:30

Informació pràctica

Places: 12
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

- Adquirir competencies bàsiques en lectoescritura. - Assolir un nivell de conversa amb un grau d’autonomia suficient per comunicar-se de forma sencilla en situacions quotidianes. - Formar imatges positives d’una mateixa com a aprenent que motivin la continuïtat en activitats d’aprenentatge i participació social.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Utilitzem el métode Oralpha, que preten, a través de dinàmiques diverses, simultaniejar l’aprenentatge del llenguatge oral i de l’escrit, partint de les situacions quotidianes més significatives (la salut, l’escola, els aliments, la feina...). La part oral treballa les funcions comunicatives principals, l’univers lèxic d’aquestes situacions i les estructures comunicatives. La part de lectoescritura parteix de les paraules clau de cada tema, però afegint activitats d’agrupar lletres per construir noves paraules, treballa amb les síl·labes inicials més repetides en les paraules clau i subratlla amb gestos els sons consonàntics.