Alfabetització

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 06 de setembre de 2021 de 09:30 a 11:00

Quan

Comença el: dilluns 06.09.2021 de 09:30 a 11:00
Acaba: dilluns 13.12.2021 de 09:30 a 11:00

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Fomentar la participació social i comunitaria de les persones adultes. Adquirir competencies bàsiques en lectoescritura. Assolir un nivell de conversa amb un grau d’autonomia suficient per comunicar-se de forma sencilla en situacions quotidianes. Formar imatges positives d’una mateixa com a aprenent que motivin la continuïtat en activitats d’aprenentatge i participació social.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Utilitzem el métode Oralpha, que preten, a través de dinàmiques diverses, simultaniejar l’aprenentatge del llenguatge oral i de l’escrit, partint de les situacions quotidianes més significatives (la salut, l’escola, els aliments, la feina...). La part oral treballa les funcions comunicatives principals, l’univers lèxic d’aquestes situacions i les estructures comunicatives. La part de lectoescritura parteix de les paraules clau de cada tema, però afegint activitats d’agrupar lletres per construir noves paraules, treballa amb les síl·labes inicials més repetides en les paraules clau i subratlla amb gestos els sons consonàntics. Continguts a treballar: Reconeixement i identificació de les lletres. Pràctiques d'escriptura en majúscules i minúscules. Paraules generadores i frases senzilles. Omplir formularis, escriure llistes i notes senzilles. Ser capaç de llegir petits textos quotidians. Ser capaç de produir petits textos (escriure frases). Apunts, mails i whatsapps expressant idees directes.