Alfabetització digital

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 13 de setembre de 2022 de 16:30 a 18:00

Quan

Comença el: dimarts 13.09.2022 de 16:30 a 18:00
Acaba: dijous 22.12.2022 de 16:30 a 18:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1-iniciar a l'assistent a l'ús bàsic del sistema, per tal de conèixer la seva organització i lògica de funcionament, 2-iniciar en el processador de textes 3.-iniciar en el full de càlcul

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

1 Alguns conceptes. L’ordinador o dispositiu digital. Components. Tipus d’ordinadors. Connectivitat a la xarxa. 2 Introducció al procesador de textos. Espai de treball. 3 Introducció al full de càlcul