Alfabetització digital (M8D)

Pestanyes primàries

Dia: dijous 11 de novembre de 2021 de 11:00 a 12:30

Quan

Comença el: dijous 11.11.2021 de 11:00 a 12:30
Acaba: dijous 28.04.2022 de 11:00 a 12:30

On es fa:

Mediateca Mòdul 7

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Minimitzar la bretxa digital de les persones mitjançant l'aprenentatge i el coneixement entorn les TIC. La formació adquirida és entorn a un nivell bàsic d'informatització, a través d'un procés d'aprenentatge gradual de l'eina com són els ordinadors i la informàtica. Com a objectius específics, són introduir a la persona a una adaptació social el dia que adquireixi la llibertat, estant al corrent d'una eina tant important avui en dia com són les TIC, i d'altra banda que la persona aprengui de forma dinàmica les competències transversals de les noves tecnologies i en general, permetent-li un moment de desconnexió positiva durant aquesta activitat.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia s'emmarca en un context molt dinàmic i actiu, treballant les competències informàtiques d'una forma creativa i lúdica, treballant des d'aquelles habilitats més formals fins aquelles més informals. S'emprarà la tècnica d'aprenentatge invertit, basat en el feedback i necessitats dels alumnes i fugint de la classe magistral del dinamitzador. Aquest últim, per tant, es convertirà en una figura de suport, ajuda i escolta activa durant el procés de l'alumne. En quan als continguts constaran d'aprenentatge a la ofimàtica, mecanografia, navegació a través del format Linux, ús de programes i aplicacions, etc. Pel que fa als recursos utilitzats, aquests seran els programes propis de l'usuari i recursos externs de documentació que prepararà prèviament a la sessió la dinamitzadora.