Alfabetització informàtica

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 02 de gener de 2024 de 11:00 a 13:00

Quan

Comença el: dimarts 02.01.2024 de 11:00 a 13:00
Acaba: dimarts 09.04.2024 de 11:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Familiaritzar els participants amb els conceptes bàsics de la informàtica i la tecnologia. - Desenvolupar habilitats pràctiques en l'ús d'aplicacions de productivitat, com ara processadors de text i fulls de càlcul. - Promoure l'eficiència i l'organització en el treball i les tasques quotidianes utilitzant eines informàtiques. - Oferir una base sòlida per a l'aprenentatge i l'adopció de noves tecnologies i aplicacions.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia: - Presentació teòrica: presentació teòrica que cobreixi els conceptes bàsics de la informàtica, com ara el maquinari i el programari, el sistema operatiu, els perifèrics i les xarxes. - Pràctica guiada: exercicis pràctics i guies pas a pas perquè els participants puguin practicar l'ús d'aplicacions de productivitat, com ara un processador de text i una fulla de càlcul. - Organització i gestió de fitxers: tècniques d'organització i gestió de fitxers, com ara la creació de carpetes, la classificació de fitxers per categories i l'ús d'eines de cerca. - Recursos i eines addicionals: altres eines i aplicacions útils per a la productivitat, com ara l'ús de calendari electrònic per programar tasques i reunions, l'ús d'aplicacions de notes i recordatoris. Continguts: - Introducció a la informàtica: conceptes bàsics de maquinari i programari, sistema operatiu, perifèrics i xarxes. - Processadors de text: creació, edició i format de documents, ús d'estil i plantilles i funcions de revisió i correcció. - Fulles de càlcul: creació i edició de fulles de càlcul, ús de fórmules i funcions bàsiques, creació de taules i gràfics simples. - Organització i gestió d'arxius: creació de carpetes y subcarpetes, classificació i etiquetatge d'arxius, ús d'eines de cerca. - Aplicacions addicionals de productivitat: calendaris Recursos: 8 ordinadors amb accés a internet