Area Interesos Personals

Pestanyes primàries

Dia: dissabte 31 de octubre de 2020 de 09:00 a 10:00

Quan

Comença el: dissabte 31.10.2020 de 09:00 a 10:00
Acaba: divendres 31.12.2021 de 09:00 a 10:00

Informació pràctica

Places: 250
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Covid-19

Objectiu de l'activitat

S'ofereix un suport personalitzat a la població en general des del Punt Òmnia. Un suport que permet a moltes persones amb limitacions personals per realitzar gestions de caire administratiu, comptable, socioeconòmiques, etc., de forma que les poden dur a terme resolent, així, algunes de les peticions que ens plantegen per resoldre tasques i tràmits de forma telemàtica. Cal destaca que l’Estat d’alarma ha fet indispensable l’ús de les noves tecnologies per dur a terme moltes gestions relacionades amb les administracions, cosa que ha posat de manifest les grans carències personals de la majoria de les persones que s’hi adrecen a la nostra Entitat i que mercès al suport rebut han pogut gestionar-se una gran diversitat de tràmits i sol·licituds d’ajuts que tot seguit s’esmenten. Les actuacions a les que s’ha donat suport des del Punt òmnia han estat les següents: Sol·licitud de: la Renda Garantida de Ciutadania, Ingrés Mínim Vital. Tramitació d’altes i baixes de autònoms (Seguretat Social e Hisenda) Altes per obtenir l’idCat i certificat digital FNMT. Tràmits SEPE (cita prèvia, presentació documents, etc.) Relacions amb el SOC. Cites prèvies Policia, Sanitat, etc. Renovar la demanda de feina (Dardo) i renovació d’ajuts. Tràmits ajuntaments (padró, recaptació, etc.) Tràmits Mercats Ambulants. Cesi d’activitat (a les Mútues, les 4 prorrogues) Sol·licituds ajuts de la Generalitat a venedors ambulants. Impostos trimestrals i anuals IRPF. Documentació per Serveis Socials Tràmits d’Habitatge. Tramitacions del Bono Social elèctric. Altes i registre de nadons i ajuts de maternitat. I altres.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

A nivell metodològic dir que es dona cita prèvia via telefònica o presencialment indicant el tipus de petició o gestió que requereixen dur a terme. Durant l’entrevista presencial es porten a terme tot tipus de tràmits administratius i de gestió amb les diferents administracions. A causa de les restriccions sanitàries ha estat necessari donar suport per l’obtenció de certificats d’identificació digital per realitzat el 85% de les accions desenvolupades en aquest apartat. Arran d’aquestes actuacions s’ha valorat organitzar un mòdul de formació per ensenyar, als que tenen més capacitats, a fer servir les noves tecnologies per a tràmits senzills com la renovació de la demanda de feina, sol·licitar certificats/volants d’empadronament i/o convivència, etc.