Aula Oberta

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 12 de abril de 2023 de 19:00 a 19:45

Quan

Comença el: dimecres 12.04.2023 de 19:00 a 19:45
Acaba: dimecres 14.06.2023 de 19:00 a 19:45

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ús lliure

Objectiu de l'activitat

1. Formar els/les participants en un ús correcte i responsable de les TIC aportant coneixements que permetin a les persones no restar excloses de la Societat de la Informació 2. Garantir l'autonomia dels participants en l'auto-aprenentatge de l'ús de les TIC. 3. Promoure el punt Òmnia com un espai de trobada i relació constituït des del respecte i la tolerància entre els participants.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

L' aula oberta és un espai on els diferents usuaris del punt podran utilitzar lliurament els ordinadors. Vetllem per a que hi hagi un o dos espais per setmana per a persones que no tinguin accés a ordinadors o a Internet. També és un espai per aclarir dubtes o ajudar als usuaris amb possibles problemes de caire informàtic o d’altre tipus que puguin tenir. Aquest espai també és informatiu i els dinamitzadors a més de poder oferir informació del punt, s’aprofita per derivar a usuaris a altres serveis si és que s’escau.