AVALUACIÓ AULA MENTOR

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 28 de novembre de 2022 de 15:45 a 18:30

Quan

Comença el: dilluns 28.11.2022 de 15:45 a 18:30
Acaba: dijous 01.12.2022 de 12:00 a 15:00

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Facilitar l'acreditació per part del Ministeri d'Educació i Formació Professional de la formació on-line realitzada. L’Ajuntament de Sabadell a través del Punt Òmnia de Vapor Llonch, posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes els recursos humans, materials i tecnològics necessaris per tal que puguin acreditar les seves competències adquirides mitjançant la formació

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Abans de les sessions d'avalució: 1. Consultar i convocar a les persones autoritzades a examen 2. Informar al professorat i coordinadors dels cursos de les persones que es presentaran i que no 3. Descarregar els examens i preparar la documentació i els pc's pel desenvolupament de les proves Durant les sessions d'avaluació: 1. Verificar la identitat de l'alumnat 2. Lliurar a l'alumnat l'enunciat i arxius necessaris per la realització de la prova 3. Supervisar que l'alumnat realitza la prova correctament, amb absència de frau 4. Resoldre les incidències en els equipaments que es puguin produir 5. Assessorar l'aspirant del procediment a seguir per conèixer el resultat i com demanar revisió si calgués. 6. Enviar als tutors, via e-mail, la prova realitzada 7. Realitzar les actes 8. Fer còpia de seguretat dels exàmens realitzats. Imprimir les proves i arxivar-les de forma confidencial i segura. Desprès de la prova 1. Informar als tutors dels alumnes que finalment no s'han presentat 2. Enviar les actes de les avaluacions a la coordinació del Ministeri d'Educació 3. Consultar el llistat dels aspirants Aptes i no aptes 4. Informar a l'alumnat del seu resultat i del procés per recollir els certificats 5. Un cop arriben els certificats al nostre Punt Òmnia, posar-nos en contacte de nou amb els aspirants per que el passen a recollir." Altres elements significatius (fonts d'informació, materials formatius, difusió si se'n fa d'específica, etc.) Recursos Humans i materials: Dinamitzadora, equipament de l'aula, exàmens, correu electrònic, calendari de proves, actes i documentació requerida pel Ministeri. L'activitat es fa amb col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional