Campus Tecnològic Tria

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 27 de juny de 2022 de 10:00 a 13:30

Quan

Comença el: dilluns 27.06.2022 de 10:00 a 13:30
Acaba: divendres 08.07.2022 de 10:00 a 13:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Oferim una activitat on els i les participants puguin apropar-se a les TIC d’una manera més profunda i poder descobrir interessos o despertar la motivació cap la programació. Aquesta disciplina de les TIC respon íntegrament al que es vol aconseguir amb les TAC i ens permet treballar amb els nostres infants de manera interdisciplinària altres àrees com són la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques i l’art des d’edats molt primerenques (les matèries STEAM) impulsant un aprenentatge basat en projectes, en el joc i en la cooperació. OBJECTIUS GENERALS · Donar eines als infants que participin de l'activitat perquè coneguin els conceptes bàsics de la programació i la robòtica. · Fomentar la creativitat, resolució de conflictes i problemes, i la proactivitat de les nenes i nens per a obtenir els resultats marcats. · Despertar la curiositat i l’interès cap a aquestes activitats entre els més joves. OBJECTIUS ESPECÍFICS · Oferir formacions renovades i innovadores en l’àmbit de les TIC als col·lectius més vulnerables especialment front aquesta situació de crisi, promovent així la igualtat d’oportunitats i fomentant la curiositat i l’interès cap a els estudis STEM. · Fomentar la creativitat, la recerca, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt i col·laboratiu. · Promoure projectes enfocats a l’èxit escolar, la innovació educativa, la competència tecnològica i l’orientació professional.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

L’activitat proposada es realitza presencialment aplicant les mesures de prevenció davant el COVID19 La dedicació real de l’activitat és de 40 hores, en horari de matins de 9 a 14h L’enfoc del casal és totalment pràctic i vivencial, proposant activitats educatives i d’adquisició de competències, però sense perdre de vista que és una activitat lúdica, per tant el joc i els reptes seran un dels pilars d’aquest Campus, sempre vetllant perquè les activitats siguin adequades per al rang d’edat amb el qual treballem. També es proposa fer un treball amb les famílies per a que puguin ajudar i col·laborar en l’aprenentatge de les seves nenes i nens i tenir una implicació en aquest procés.