Capsúla TIC

Pestanyes primàries

Dia: dijous 09 de setembre de 2021 de 10:30 a 12:00

Quan

Comença el: dijous 09.09.2021 de 10:30 a 12:00
Acaba: dimecres 22.12.2021 de 16:00 a 17:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Millorar les capacitats personals de la població del barri en l'ús de les TIC a través d’una activitat de formació participativa. Afavorir les situacions d'ensenyament aprenentatge entre iguals. Propiciar espais d'autoaprenentatge, facilitant l'autonomia de la població en els entorns digitals que fan servir. Acompanyar la resolució de dubtes i necessitats digitals de la població en el domini dels seus mitjans digitals (pc, portàtils, mòbils, tauletes) Donar suport i ensenyar a la població a reparar i fer un manteniment dels seus dispositius Facilitar l'accés al veinatge a fer us dels pc i internet.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Tallers curta durada que reforcen l’aprenentatge i introdueixen als participants en usabilitat de les TIC i les oportunitats que aquestes ofereixen. Són activitats que s’acorden amb els usuaris i per tant, cobreixen les seves necessitats i demandes específiques, però els ofereixen també la possibilitat de descobrir eines i recursos que sovint no usen. En ells es promou l’aprenentatge compartit. Tantamteix s'assessora i forma la població a partir de les necessitats expressades tant, individualment com col·lectiva. Es doncs un espai dinamic i divers, on la població amb certa autonomia digital accedeix per realitar diferents tasques i continuar aprenent.