Carnet de conduir

Pestanyes primàries

Dia: divendres 20 de octubre de 2023 de 12:00 a 13:00

Quan

Comença el: divendres 20.10.2023 de 12:00 a 13:00
Acaba: divendres 19.01.2024 de 12:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Preparació per a l'Examen Teòric: Proporcionar als interns l'oportunitat d'accedir a una plataforma en línia amb tests d'autoescola, amb l'objectiu de preparar-los per a l'examen teòric del carnet de conduir. Aprendre les Normatives i Requisits: Familiaritzar els interns amb les normatives i els requisits legals per obtenir un carnet de conduir, mitjançant la resolució de preguntes pràctiques relacionades amb les lleis de trànsit. Autoavaluació i Millora: Fomentar l'autoavaluació mitjançant la realització de tests pràctics i l'auto-correcció dels resultats per identificar àrees de millora. Consciència de Seguretat Viària: Promoure la consciència de seguretat viària a través de les preguntes sobre comportaments segurs i responsabilitat com a conductors. Preparació Pràctica: Donar als interns l'oportunitat de familiaritzar-se amb les situacions pràctiques i els desafiaments que poden trobar en la conducció a través de les preguntes relacionades amb situacions de trànsit reals. Augment de la Confiança: Augmentar la confiança dels interns en les seves habilitats i coneixements en relació amb les proves de l'examen teòric del carnet de conduir.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Introducció i Orientació: En la primera sessió, el dinamitzador TIC presentarà el taller i explicarà com funcionarà la preparació per a l'examen teòric del carnet de conduir. Proporcionarà informació sobre com accedir a la plataforma en línia amb els tests d'autoescola i com utilitzar-la eficaçment. Accés a la Plataforma: El dinamitzador TIC ajudarà els interns a accedir a la plataforma en línia i a crear els seus perfils d'usuari si cal. S'assegurarà que tots els participants puguin navegar per la plataforma amb facilitat. Realització de Tests: En les sessions successives, els interns realitzaran tests pràctics a través de la plataforma. Cada intern podrà avançar al seu propi ritme i realitzar tants tests com considerin necessaris. El dinamitzador TIC estarà disponible per respondre a preguntes tècniques i proporcionar assistència si es produeixen problemes d'accés o tècnics. Autoavaluació i Retroalimentació: Els interns revisaran les seves respostes i rebran retroalimentació immediata sobre les preguntes correctes i incorrectes. Aquesta retroalimentació els ajudarà a millorar el seu coneixement i comprensió de les lleis de trànsit. Assistència Tècnica Continua: Durant totes les sessions, el dinamitzador TIC estarà disponible per resoldre qualsevol problema tècnic que pugui sorgir. Això pot incloure ajuda amb la navegació de la plataforma, solució de problemes tècnics o resposta a preguntes relacionades amb l'ús de la web de tests.