Castellà B1

Pestanyes primàries

Dia: divendres 06 de octubre de 2023 de 13:13 a 14:13

Quan

Comença el: divendres 06.10.2023 de 13:13 a 14:13
Acaba: divendres 21.06.2024 de 13:13 a 14:13

Informació pràctica

Places: 15
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1. Oferir un curs de castellà d'un nivell alt, adreçat a les persones estrangeres amb formació en el seu propi idioma. 2. Aconseguir que els/les alumnes siguin capaços d'expressar-se d'una manera acurada en castellà. 3. Millorar la comprensió i l'expressió en castellà de persones estrangeres

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Es treballa de manera participativa amb els alumnes, partint de la base que tenen un bon domini dels seu idioma en tots els nivells. Es treballen aspectes gramaticals, lèxics i morfològics per tal que els alumnes coneguin profundament l'idioma i es puguin presentar als exàmens oficials, en cas que ho trobessin necessari. També es tenen en compte la comprensió lectora i oral, per tal d'aconseguir una expressió oral acurada per part de l'alumne.