Català 1

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 08 de abril de 2024 de 10:00 a 11:00

Quan

Comença el: dilluns 08.04.2024 de 10:00 a 11:00
Acaba: dilluns 03.06.2024 de 10:00 a 11:00

On es fa:

Aula d'Informàtica del punt

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Fomentar la participació social de les persones joves i adultes. Assolir un nivell de conversa en llengua catalana suficient per comunicar-se de forma sencilla en situacions quotidianes. Adquirir competencies bàsiques en lectoescritura en llengua catalana. Formar imatges positives d’una mateixa com a aprenent que motivin la continuïtat en activitats d’aprenentatge i participació social.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Fem servir principalment una metodologia oral. Partint de les situacions quotidianes més significatives i mitjançant jocs, representació d'escenes, videos, conveses, dinàmiques, etc. treballem de manera pràctica la comunicació oral i escrita. Continguts a treballar Expressió oral: Saludar, acomiadar-se, agrair i respondre a un agraïment. Presentar algú, identificar-se i identificar els altres, identificar coses. Descriure persones. Demanar i donar informació. Preguntar i descriure accions habituals. Coneixer el dies de la setmana, els mesos de l’any, els números i numerals. Coneixer els àpats i els aliments. Expressar l'estat físic personal. Expressar gustos o predileccions personals. Cridar l'atenció. Disculpar-se. Felicitar. Donar instruccions senzilles. Demanar repeticions. Demanar aclariments. Lletrejar noms propis. Expressió escrita: Omplir formularis i fulls d'inscripció amb les dades personals imprescindibles. Gramàtica i lèxic Persones, llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, els mercats i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure.