Cessió espai - JAPI

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 02 de abril de 2024 de 10:00 a 12:00

Quan

Comença el: dimarts 02.04.2024 de 10:00 a 12:00
Acaba: dimarts 11.06.2024 de 10:00 a 12:00

Informació pràctica

Places: 16
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Proporcionar orientació laboral als participants, incloent consells sobre la recerca de feina i l'ús efectiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en aquest procés. - Facilitar l'accés als portals de feina en línia, com ara el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i proporcionar suport per a tràmits d'empadronament per millorar les oportunitats d'ocupació. - Capacitar els participants en la creació efectiva de currículums mitjançant l'ús de Microsoft Office, amb un enfocament especial en l'ús de Word per a la creació i edició de currículums. - Educar sobre l'ús saludable de les TIC, fomentant la consciència sobre la gestió del temps en línia, la seguretat digital i altres pràctiques responsables en l'entorn digital.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia adoptada per a aquests objectius es basa en una combinació de sessions teòriques i pràctiques per assegurar una comprensió completa i l'aplicació pràctica dels continguts. S'implementaran tallers interactius, discussions dirigides i exercicis pràctics per aprofundir en cada àrea específica. S'estimularà la participació activa dels participants, afavorint un aprenentatge col·laboratiu. Continguts 1. Orientació Laboral i Ús de les TIC: - Estratègies efectives de recerca de feina. - Ús eficient de les TIC en la recerca laboral. - Desenvolupament de habilitats per a entrevistes laborals en línia. 2. Accés a Portals de Feina, SOC i Empadronaments: - Navegació i utilització eficient dels portals de feina en línia. - Procediments per accedir a serveis del SOC. - Assistència en tràmits d'empadronament per optimitzar la disponibilitat de recursos. 3. Desenvolupament de Currículums amb Destresa en l'Ofimàtica: - Ús avançat de Microsoft Word per a la creació de currículums. - Estructuració i disseny efectiu de currículums. - Optimització de la presentació personal i professional en el currículum. 4. Ús Saludable de les TIC: - Consciència digital i gestió responsable del temps en línia. - Seguretat digital i protecció de la privadesa en l'entorn digital. - Estratègies per mantenir un equilibri saludable entre la vida en línia i fora d'ella. Recursos Utilitzats 1. Materials Didàctics: - Guies teòriques i manuals pràctics. - Documentació sobre les TIC i la recerca laboral. 2. Eines Tecnològiques: - Accés a ordinadors amb el paquet de Microsoft Office instal·lat per a les sessions pràctiques. - Connexió a Internet per a la navegació als portals de feina. 3. Exercicis Pràctics: - Escenaris de simulació d'entrevistes laborals en línia. - Exercicis de creació de currículums amb casos d'estudi pràctics. 4. Materials Educatius Interactius: - Vídeos educatius i tutorials en línia per reforçar conceptes clau. - Plataformes d'aprenentatge en línia per a l'autodirecció i la pràctica. Mitjançant aquesta metodologia i recursos, es busca proporcionar als participants una experiència d'aprenentatge holística i pràctica, millorant les seves habilitats en les àrees específiques establertes pels objectius.