CO El Vilar

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 20 de setembre de 2021 de 11:30 a 14:00

Quan

Comença el: dilluns 20.09.2021 de 11:30 a 14:00
Acaba: dilluns 25.07.2022 de 11:30 a 14:00

On es fa:

Punt Òmnia Blanes

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Desenvolupar la destresa dels usuaris amb les eines tecnològiques i el coneixement de les TIC. Treballar els hàbits de conducta i de relació social, a l'hora que incentivem aquestes relacions mitjançant els medis digitals. Treballar per la normalització social d'aquest col·lectiu.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Partint dels coneixements inicials que puguin tenir els usuaris, s'adapten i fins i tot es personalitzen els continguts a tractar. El taller te una vessant formativa i una altra lúdica molt important i es obert als interessos i inquietuds que els mateixos usuaris manifestin, sempre dintre dels objectius establerts. El treball amb les tecnologies de la informació i la comunicació fomenten el desenvolupament personal, de les seves capacitats i de les seves destreses cognitives, ajuda a millorar les seves habilitats socials a l'hora que promociona la normalització de la realitat social d'aquest col·lectiu. CONTINGUTS Organització de fitxers i carpetes. Navegació per Internet. Edició del bloc i comentaris. Correu electrònic. Música a Internet. Jocs en línia...