“Crea el teu primer blog”

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 15 de setembre de 2021 de 12:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 15.09.2021 de 12:00 a 14:00
Acaba: dimecres 29.09.2021 de 12:00 a 14:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest monogràfic es pretén que l’alumne/a aprengui a fer servir les plataformes de blocs més exitoses.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC que faciliten el coneixement en l’ús de blocs com a forma de creació i difusió de continguts. Està adreçat a persones en edat laboral que vulguin utilitzar una de les principals eines disponibles a Internet per donar-se a conèixer, publicar contingut de qualsevol temàtica i/o compartir els seus pensaments i coneixements amb la resta d'internautes. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: METODOLOGIA: L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint l’autonomia en els procés formatiu a través de la plataforma online Google Classroom. La tutora jugarà un paper de dinamitzadora, gestora i acompanyant en el procés formatiu, més que de transmissora de coneixements. Farà un feedback al alumnat sobre dubtes, activitats, etc. en un màxim de 48 hores en dies laborables. Durant tot el període del curs , l’alumnat pot sol·licitar, amb una antelació de 48 hores, les tutories personalitzades que es necessitin (dies laborables). Aquestes tutories podran ser videoconferències, trucades o xats. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. L'accés a la plataforma per l'alumnat estarà obert durant dues setmanes, essent 10 hores el temps estimat de dedicació a aquesta formació. Durant aquest període l'alumne podrà anar formant-se en l'horari que més li convingui, CONTINGUTS: - Què són el blocs, quins tipus n'hi ha i per a què es fan servir. - aspectes a tenir en compte abans de començar a escriure. Registre i funcionament de les plataformes Wordpress i Blogger. RECURSOS UTILITZATS: • Manual formatiu • Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres