Curs online: Crea les teves presentacions

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 10 de abril de 2024 de 09:00 a 10:00

Quan

Comença el: dimecres 10.04.2024 de 09:00 a 10:00
Acaba: dijous 02.05.2024 de 09:00 a 10:00

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest curs es pretén que l’alumne/a aprengui a crear presentacions eficacesa través de les quals poder comunicar idees o resultats relacionats amb el treball, els estudis, entre d'altres. Amb aquesta formació l'alumnat podrà aprendre les funcions fonamentals per realitzar una presentació eficient amb diferents programes: PowerPoint, Prezi i Genially.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC a persones adultes en edat laboral que vulguin conèixer i utilitzar una de les principals eines professionals per presentar i comunicar les seves idees, resultats, projectes o serveis a un públic determinat. CONTINGUTS: - Què són les presentacions, per a què serveixen i quins programes podem utilitzar per crear-les. - Registre i elements principals de les plataformes. - Dissenya i crea la teva presentació amb Powerpoint, Prezi o Genially. Treballem amb una metodologia online, activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint l’autonomia en els procés formatiu a través de la plataforma online Moodle La tutora jugarà un paper de dinamitzadora, gestora i acompanyant en el procés formatiu, més que de transmissora de coneixements. Farà un feedback al alumnat sobre dubtes, activitats, etc. en un màxim de 48 hores en dies laborables. Durant tot el període del curs , l’alumnat pot sol·licitar, amb una antelació de 48 hores, les tutories personalitzades que es necessitin (dies laborables). Aquestes tutories podran ser videoconferències, trucades o xats. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima.  Què són les presentacions, per a què serveixen i quins programes podem utilitzar per crear-les.  Registre i elements principals de les plataformes.  Dissenya i crea la teva presentació amb Powerpoint, Prezi o Genially. RECURSOS UTILITZATS: • Plataforma Moodle • Manual formatiu i Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos