Curs online "Millora les teves imatges a les xarxes amb APPs"

Pestanyes primàries

Online. Plataforma Classromm

Dia: dimecres 25 de novembre de 2020 de 00:00 a 00:00

Quan

Comença el: dimecres 25.11.2020 de 00:00 a 00:00
Acaba: dimecres 25.11.2020 de 00:00 a 00:00

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Persones adultes en edat laboral que vulguin aprendre a editar imatges a través d’aplicacions en el seu mòbil, per a fer més atractives les publicacions a les xarxes socials i així promocionar, donar a conèixer el seu producte o servei.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC que faciliten l'accés al coneixement i a la participació de la comunitat a través de l'ús d'Internet. En tracta d'un curs online a través de la plataforma Classroom amb una durada de unes 15 hores aproximadament. es donarà al participant una visió molt general de fotografia i Apps per millorar les imatges. Posteriorment i amb una activitat guiada l'alumnat podrà posar en pràctica els coneixements teòrics. De forma autònoma i amb el suport de la persona dinamitzadora, el participant podrà aprofundir en l'ús de l'eina apresa i aplicar-la en el seu àmbit professional i/o personal. Treballem amb una metodologia activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. La metodologia s’adaptarà en funció de les característiques específiques del grup d’alumnes (edat, nivell inicial de coneixements previs, motivació, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’abstracció, predisposició pels diferents mètodes d’aprenentatge, accés a les TIC...). S’abordarà amb un enfocament flexible i dinàmic, ajustant-se a aquestes característiques del grup i a la seva evolució, respectant el ritme individual d’aprenentatge. L’alumnat serà el principal protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint així l’autonomia en els processos formatius. Es fomentarà també la participació activa i la col·laboració, interactivitat, l’intercanvi d’informació, l'aprenentatge entre iguals, la comunicació i el treball en xarxa. La persona dinamitzadora jugarà més un paper de gestora del procés formatiu, més que no pas el de transmissora de coneixements. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: Centrat en l’alumnat. L’alumnat és considerat com un participant d’aquest procés, més que no pas un receptor, més o menys actiu/passiu. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. CONTINGUTS:  Llicències Creative Commons  Captura amb el mòbil; consells per millorar la captura  Conceptes bàsics de fotografia; tendències del moment  Apps per millorar les teves imatges i vídeos RECURSOS UTILITZATS • Plataforma Google Classroom • Manual formatiu • Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos