Curs Online: Xarxes socials Instagram

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 13 de setembre de 2023 de 08:00 a 09:00

Quan

Comença el: dimecres 13.09.2023 de 08:00 a 09:00
Acaba: dimecres 27.09.2023 de 08:00 a 09:00

On es fa:

L'alumnat al seu domicili

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

 Crear Identitat digital  Utilitzar de forma òptima Instagram o Saber utilitzar les opcions que dóna la plataforma o Crear un perfil atractiu o Publicar contingut interessant amb hashtags i mencions per aconseguir seguidores i posicionar-nos o Publicar històries d’interès o Utilitzar Apps per millorar el rendiment d’Instagram

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquest curs proporciona competències TIC que faciliten el coneixement en l’ús de la Xarxa Social: Instagram. Aprendre a gestionar Instagram i conèixer les estratègies per poder promocionar, donar a conèixer o augmentar les vendes d’un producte o servei. Treballem amb una metodologia online, activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint l’autonomia en els procés formatiu a través de la plataforma online Google Classroom La tutora jugarà un paper de dinamitzadora, gestora i acompanyant en el procés formatiu, més que de transmissora de coneixements. Farà un feedback al alumnat sobre dubtes, activitats, etc. en un màxim de 48 hores en dies laborables. Durant tot el període del curs , l’alumnat pot sol·licitar, amb una antelació de 48 hores, les tutories personalitzades que es necessitin (dies laborables). Aquestes tutories podran ser videoconferències, trucades o xats. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. Identitat Digital per promocionar-te a les xarxes  Instagram: la xarxa d’èxit  Estratègies per destacar el teu producte o servei: publicacions, hashtag, mencions, stories...  Instagramers; casos d’èxit  Crea i millora les teves fotografies amb APPs gratuïtes RECURSOS UTILITZATS: • Plataforma Classroom • Manual formatiu i Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos