Disseny gràfic CANVA

Pestanyes primàries

Dia: dijous 25 de abril de 2024 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: dijous 25.04.2024 de 09:00 a 11:00
Acaba: dijous 27.06.2024 de 09:00 a 11:00

On es fa:

Aua TIC

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Introducció a les habilitats de disseny gràfic: Proporcionar una comprensió bàsica dels principis de disseny, colors, tipografia i composició per crear cartells atractius i efectius. Fomentar la creativitat: Estimular la creativitat i l'expressió artística a través del disseny gràfic, oferint als participants una sortida creativa i constructiva. Formació en l'ús d'eines digitals: Ensenyar el maneig bàsic de Canva, familiaritzant els interns amb aquesta plataforma de disseny gràfic accessible i fàcil d'utilitzar. Desenvolupament d'habilitats tècniques: Entrenar els participants en les funcions clau de Canva, com la selecció d'imatges, ús de capes, tipografia, efectes i eines d'edició. Promoció de l'autoestima i la confiança: Ajudar els interns a desenvolupar habilitats que puguin generar confiança en les seves capacitats creatives i tècniques, el que pot tenir un impacte positiu en la seva autoestima. Conscienciació sobre l'impacte visual: Explorar com el disseny gràfic pot transmetre missatges poderosos i efectius, i com els cartells ben dissenyats poden comunicar idees, promoure esdeveniments o transmetre informació de manera clara i persuasiva. Foment d'habilitats transferibles: Destacar com les habilitats adquirides en el disseny gràfic poden ser transferibles a altres àrees de la vida, com la comunicació visual en l'àmbit laboral o l'expressió creativa en general. Exploració de la responsabilitat: Fomentar la reflexió sobre l'ús ètic del disseny gràfic i com pot influir en la percepció pública i social dels missatges transmesos a través dels cartells.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia utilitzada busca combinar la teoria amb la pràctica, fomentant la participació activa i el desenvolupament creatiu d'habilitats en el disseny gràfic. S'utilitzen els 8 ordinadors del punt Òmnia.