DONES. Relats digitals: històries elementals

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 16 de gener de 2023 de 11:00 a 13:00

Quan

Comença el: dilluns 16.01.2023 de 11:00 a 13:00
Acaba: dilluns 27.03.2023 de 11:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 16
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

Taller d'escriptura creativa que planteja escriure diferents mini relats basats en elements que apareguin en fotografies que prèviament han cercat a internet. Fomentar la creativitat i la imaginació. Practicar la cerca d'imatges a internet. Donar a conèixer diferents bancs d'imatges lliures. Practicar i millorar el maneig de Libre Office Writer. Afavorir l'autonomia personal davant les TIC. Aprendre a resoldre els reptes que es proposin a l'activitat. Augmentar la motivació i interès per les TIC.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

METODOLOGIA: Les sessions s’agrupen de dos en dos. A l’inici de cadascuna de les primeres sessions, les usuàries han de cercar tres fotografies a internet on apareguin tres elements diferents (triades conjuntament). Durant la resta de la sessió i la següent sessió, cada usuària inventa un mini relat en que apareguin els tres elements de les imatges. A les dues sessions següents es farà el mateix procés, amb tres elements nous, però aquest cop, enlloc d’inventar un mini relat des de zero, cada usuària haurà de continuar el relat que una altra havia escrit en les dues sessions anteriors. I així un cop més, fins acabar el taller. El resultat seran diferents mini relats que partint dels mateixos elements, explicaran histories molt diferents. CONTINGUTS: Escriptura creativa. Cerca d'imatges. Relats. Libre Office Writer. RECURSOS: Punt Òmnia. Dinamitzadora digital. 8 ordinadors amb accés a internet.