eines TIC amb joves de la UEC (grups A i B)

Pestanyes primàries

Dia: divendres 17 de setembre de 2021 de 09:30 a 11:30

Quan

Comença el: divendres 17.09.2021 de 09:30 a 11:30
Acaba: divendres 10.12.2021 de 09:30 a 11:30

Informació pràctica

Places: 14
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

-Assolir competències generals en TIC: coneixements bàsics d’ofimàtica, processador de textos, llibres de comptes, presentacions (competències general). Aprendre a utilitzar el correu electrònic de manera efectiva i ètica. -Consolidar la formació bàsica que ja tenen, donant eines que desenvolupin la autonomia personal i la inserció social -Aprendre a buscar informació per Internet de manera efectiva mitjançant Google, wikipedia...(matemàtic, lingüístic, personal) adquirint l’hàbit d’autoinformar-se amb efectivitat i contrastant opinions d’altres internautes. -Conèixer el disseny de les pàgines web per a la consulta, adquirint habilitats en la utilització del llenguatge escrit, gestual, iconogràfic i no verbal. -Aprendre a transformar, organitzar emmagatzemar i recuperar la informació (dades, imatges...) -Participar en diferents canals internàutics i desenvolupar el concepte de democràcia, respecte de normes i acceptació de critiques. -Desenvolupar les capacitats artístiques: Assolir coneixements bàsics d’imatge digital i disseny gràfic amb programari lliure o de tipus on-line

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Pedagogia activa, que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal de valors i certeses, integradora, preventiva, dirigida principalment a evitar situacions conflictives i reduir les condicions de risc, actuant amb la família. Les activitats són considerades no com a fi en si mateixes, sinó com el mitjà per aconseguir la intervenció educativa desitjada, integral: es pretén tenir en compte tots els àmbits de la vida de la persona (família, escola i barri) A l'aula la metodologia és de tipus pràctic amb exercicis senzills que resolen individualment i en grups. Continguts: Coneixements bàsics d’ofimàtica: processador de textos, llibres de comptes, presentacions (competències general) / Google, wikipedia...Aprendre a transformar, organitzar emmagatzemar i recuperar la informació (dades, imatges...)/ Participar per diferents canals internàutics/ correu electrònic/ Edició digital, disseny gràfic i altres mitjans de tipus audiovisual.