ELS GRANS DE L'ÒMNIA (dm15:30-gen2022)

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 11 de gener de 2022 de 15:00 a 17:00

Quan

Comença el: dimarts 11.01.2022 de 15:00 a 17:00
Acaba: dimarts 05.04.2022 de 15:00 a 17:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

- Oferir a la gent gran del barri un lloc on trobar-se i aprendre. - Millorar la lecto-escriptura i autoestima. - Recolzar als usuaris en el seu camí del aprenentatge formal ja que abans no van tenir l’oportunitat de assistir al col•legi. - Lluitar contra les desigualtats produïdes per l'escletxa digital.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

REPÀS GENERAL: Farem dues sessions de repàs general de continguts amb la intenció de anivellar coneixements: • Organitzar els fitxers: crear carpetes, anomenar fitxers i carpetes, esborrar/copiar/moure carpetes i arxius. • Buscar informació a la xarxa: busquem i guardem imatges al pendrive. • Correu electrònic: afegir als nous companys als nostres contactes, enviar i rebre e-mails, enviar i rebre adjunts. • Repàs de processador de textos: porta un petit escrit que t’hagi resultat interessant, passa’l al ordinador, guarda’l al teu pendrive. Finalment envia als teus companys. DISSENY DE DIAPOSITIVES AMB FOTOS I MÚSICA: • El viatge: amb fotos digitals d’un passeig o viatge que hàgim fet muntarem una presentació amb música de fons i finalment l’enviarem als companys. • Els records: Buscarem fotos en paper de la infància/joventut, escanejarem i guardarem les fotos al pendrive. Amb aquestes fotos farem un muntatge on hem de relatar l’historia de cadascuna. • Una mica de castellà: amb el objectiu de millorar l'ortografía muntarem una presentació amb les regles d’ortografia d’una lletra determinada (ús de la B, ús de la S, etc.) intercanviarem amb la resta de companys per e-mail. EDICIÓ DIGITAL: Amb un programari en línia per disseny i retoc de fotos  https://www.photopea.com aprendremles les següents eines: • Eina cubell de pintura: Buscar a la xarxa imatges per a colorar, guardar i pintar • Eina Degradat: Pintarem paisatges i flors. • Clonar i eines de retoc: Escanejar, guardar i retocar fotos antigues • Retallar fotos: amb fotos escanejades i digitals • Imprimirem. - - - PROJECTES MULTIDISCIPLINARS: La música de la nostra joventut: 1. portarem CD’s amb la nostra música preferida (o el títol per a poder buscar-lo a la xarxa), farem una carpeta al pendrive amb tots els temes compilats. 2. Amb el títol de cada tema cercarem al Youtube per tal de mirar els vídeos. 3. Buscarem la lletra de les cançons i farem un cançoner amb el processador de textos. 4. Convertirem el nostre cançoner a PDF i enviarem als nostres companys. Revista de jocs de paraules i puzzles: • Amb un processador de textos farem una revista de jocs amb Anagrames, Endevinalles, etc.