Escacs Online

Pestanyes primàries

Dia: dijous 13 de gener de 2022 de 17:30 a 18:30

Quan

Comença el: dijous 13.01.2022 de 17:30 a 18:30
Acaba: divendres 08.04.2022 de 17:30 a 18:30

On es fa:

Es combina l'activitat al Punt Òmnia amb l'activitat a l'aula d'escacs que es troba a la mateixa planta de l'edifici.

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

Aconseguir que els nens millorin en l'àmbit intel·lectual, personal i social. Àmbit intel·lectual - augment de la capacitat d’atenció i concentració - millora del raonament lògic i de la memòria - aprendre a estar en silenci - fomentar i reforçar l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incidir positivament en la millora del rendiment escolar. - potenciar substancialment les capacitats de càlcul, d’anàlisi i de síntesi - millorar la percepció, la discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció - treballar l’orientació espai-temps i millorar l’expressió verbal - Estimular el pensament - Tenir la capacitat per reconèixer un problema poder seleccionar els elements importants i discriminar els que no ho són i poder comparar diferents situacions i fer els càlculs mentals necessaris per arribar a les solucions més idònies Àmbit de la personalitat - Estimular la iniciativa, l’autocontrol, l’autodisciplina, l’esforç, la refl exió, el pensament crític i la responsabilitat - millorar l’organització i la planificació - potenciar l’autoestima i l’autonomia. - Prendre decisions per aconseguir una estratègia guanyadora i així superar les dificultats que els adversaris plantegin durant les partides - Poder preveure les futures respostes del contrincant - millorar la seva capacitat d’autocontrol i augment de l’esforç i la tenacitat en els processos d’anàlisi, síntesi, reflexió i valoració de les situacions. - augmentar l’autoestima, ja que es va constatant que es milloren les capacitats intel·lectuals i d’autocontrol emocional - escollir la millor solució davant d’un problema per ser més autònoms i responsables. Àmbit social - ajudar a la integració dels immigrants en les societats d’acollida i a lluitar contra el racisme i la discriminació de gènere - competir en igualtat de condicions persones de totes les edats, tant homes com dones. - fer possible la relació personal entre individus de diferents països i nivells socials. Àmbit esportiu - fomentar el respecte per les regles del joc, l’acceptació del resultat de les partides, la solidaritat, la tolerància i el respecte per a les persones i la cooperació - Aprendre que incomplir les normes i les regles del joc i fer trampes és una falta greu - ajuda a assumir els propis èxits i fracassos al llarg de la vida. - comentar les diverses estratègies i les possibles solucions de les jugades errònies, a fi que el jugador de menys nivell pugui aprendre i superar-se. - possibilita la lluita contra la discriminació racial, social i de gènere. - aprendre que les peces s’han de moure de forma harmònica, per poder actuar en equip i guanyar una partida. Àmbit de la salut - fomentar el desenvolupament i el manteniment de les capacitats intel·lectuals i, alhora ajudar a trobar un equilibri emocional que aporti benestar i felicitat a les persones, i a aprendre a conviure - incidir en l’educació emocional dels infants i adolescents, per tal d’evitar o reconduir moltes de les conductes antisocials i agressives presents en la nostra societat - desenvolupar la intel·ligència dels infants per ajudar-los a ser millors persones - realitzar gimnàstica mental, a fi de conservar les capacitats intel·lectuals de la gent gran, reforçar la seva memòria i, en conseqüència, per gaudir d’un major benestar personal

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

S'utilitzarà el navegador d'Internet per fer partides online en xarxa. S'utilitzaran webs amb tutorials. Es faran les explicacions necessàries en funció del nivell de cada usuari. Es faran cerques a la xarxa de partides, jugadors..., es treballarà la creació, gestió i ordenació de bases de dades.