Espai Percutic

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 19 de gener de 2022 de 15:00 a 17:30

Quan

Comença el: dimecres 19.01.2022 de 15:00 a 17:30
Acaba: dimecres 06.04.2022 de 15:00 a 17:30

Informació pràctica

Places: 8
Temàtica: Cultura

Objectiu de l'activitat

Compartir la cultura africana i la riquesa de la seva musica amb la resta de cultures. Generar un ambient distès on poder-se deixar anar mitjançant la percussió. A la bateria d'activitats proposem objectius específics a valorar sota els següents paràmetres: Objectiu físic: biomecànica, coordinació, dissociació, lateralitat,ritme, mobilitat articular, resistència cardiovascular, respiració, relaxació, orientació espai temporal. Objectiu psíquic: Atenció, memòria, motivació, capacitat d'aprenentatge. Objectiu sensorial: Consciencia corporal, sentits (visiomotriu i audiomotriu). Objectiu perceptiu: Percepció espacial, percepció temporal. Objectiu socioafectiu: relació i comunicació, expressió i creativitat. Objectiu musical: pols, ritme, entonació melòdica i forma musical.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquest es un espai pensat per compartir coneixements musicals i afavorir les relacions interpersonals entre uns usuaris una mateixa afició: la percussió. La idea es que entre les persones usuàries d'aquest espai es creïn vincles de companyerisme i puguem compartir coneixements i aprendre els uns dels altres. Un punt de partida i un lloc de relació per tothom que vulgui seguir aprenent o simplement fer amistats noves amb el fil conductor de la musica a traves de la percussió.