Estudi Assistit Joves

Pestanyes primàries

Quan

Comença el: dilluns 27.09.2021 de 16:00 a 17:00
Acaba: dimecres 22.12.2021 de 16:00 a 17:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Acompanyar als infants en el procés d’adquisició de competències personals, socials i curriculars bàsiques, tot afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i evitant el fracàs escolar, i assegurant l’ús de la llengua catalana. o Fer suport als i les joves en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les competències bàsiques. o Donar a conèixer recursos per l’estudi del seu territori (biblioteques, espais culturals...) o Ajudar a l'alumnat a resoldre els possibles dubtes en l’execució de les tasques escolars. o Garantir l’ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular tant entre l’alumnat com amb el/la monitor/a referent. o Atendre a l’alumnat de manera individualitzada, impulsant el seu rendiment acadèmic. o Treballar l’autoestima i la confiança en un mateix. o Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal. o Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis. o Crear un bon clima de treball: convivència, respecte i tolerància. o Acompanyar en l’adquisició de competències bàsiques curriculars. o Potenciar valors com responsabilitat, compromís personals i grupal, superació i esforç. o Facilitar espais d’estudi i de reforç a les tasques acadèmiques. o Consolidar l’aprenentatge de les competències bàsiques de cada curs. o Treballar coordinadament amb l’escola. o Establir reunions periòdiques amb les tutories.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Es realitzarà un acompanyament individualitzat, aprofitant els recursos de l'espai, els propis dels seus estudis i el suport de la persona dinamitzadora.