Estudi Assistit Primària DJ

Pestanyes primàries

Quan

Comença el: dijous 13.01.2022 de 17:00 a 19:00
Acaba: dijous 23.06.2022 de 17:00 a 19:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Fer suport als infants en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les competències bàsiques. - Ajudar a l'alumnat a resoldre els possibles dubtes en l’execució de les tasques escolars. - Garantir l’ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular amb la persona referent. - Treballar l’autoestima i la confiança en un mateix. - Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal. - Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis. - Crear un bon clima de treball: convivència, respecte i tolerància. - Acompanyar en l’adquisició de competències bàsiques curriculars. - Potenciar valors com responsabilitat, compromís personal i grupal, superació i esforç. - Facilitar espais d’estudi i de reforç a les tasques acadèmiques. - Consolidar l’aprenentatge de les competències bàsiques de cada curs. - Treballar coordinadament amb l’escola. - Establir reunions periòdiques amb els/les tutors/es.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Acompanyar als infants en el procés d’adquisició de competències personals, socials i curriculars bàsiques, tot afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i evitant el fracàs escolar, i assegurant l’ús de la llengua catalana.