Formació inicial " Català "

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 10 de maig de 2023 de 10:00 a 12:00

Quan

Comença el: dimecres 10.05.2023 de 10:00 a 12:00
Acaba: dimecres 28.06.2023 de 10:00 a 12:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu. és desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes en la vida diària. Treballem totes les competències lingüístiques des de l’inici: l’expressió oral i escrita, la comprensió auditiva i lectora, mitjançant recursos eficaços i lúdics.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia que es proposa és significativa i comunicativa, amb activitats que demanen moviment, joc i participació, també s'utilitzarà la plataforma Parla.cat. Són propostes que porten els aprenents a crear vincle i lligam emocional entre ells i el professorat, i entre ells i el seu entorn. Són activitats en què no han de llegir però sí memoritzar, i per això es repeteix, es canta, es dibuixa, es representa mímicament o es teatralitza. L’objectiu és fer-los sentir segurs en el procés d’aprenentatge.