Formació Mòbil

Pestanyes primàries

Dia: dijous 18 de gener de 2024 de 15:00 a 16:00

Quan

Comença el: dijous 18.01.2024 de 15:00 a 16:00
Acaba: dijous 15.02.2024 de 15:00 a 16:00

Informació pràctica

Places: 7
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

- Tenir un coneixement bàsic i el més autònom possible de les aplicacions bàsiques del mòbil a la finalització del curs. - Resoldre dubtes que puguin sortir amb la utilització del mòbil - Pal·liar la soledat i l'aïllament social, Crear vincles interpersonals i Reforçar l'autoestima.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia de treball del curs es basa en el model constructivista i centrat en l’alumnat. L’alumnat aprèn fent, procés d’ensenyament-aprenentatge tenint molt en compte les característiques pròpies del grup i el ritme d'aprenentatge de cada persona. El fet de fer la activitat, físicament en grup, en cercle, facilita la comunicació entre les persones i fa possible la cooperació i l'ajuda mútua. Per un altra banda, el contingut del material està adaptat a la quotidianitat, als interessos i necessitats dels usuaris. El ritme del taller és dinàmic, fàcil i accessible a tothom. El fet de treballar en un grup reduït facilita el procés personalitzat, creant un ambient de confiança i tranquil·litat que facilita l'assimilació de continguts i afavoreix l'aprenentatge en un ambient proper i de confiança per poder preguntar dubtes que d'un altre manera no preguntarien.