Formació TIC grup 1. 2T

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 01 de abril de 2024 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: dilluns 01.04.2024 de 09:00 a 11:00
Acaba: dilluns 17.06.2024 de 09:00 a 11:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Proveir als interns la formació necessària per a utilitzar de manera segura i efectiva un ordinador i navegar per Internet, promocionant habilitats digitals útils i respectant les restriccions de seguretat de l'entorn penitenciari. Realitzar itineraris personalitzats adequats a cada persona usuària implicant-la, des de la corresponsabilitat, en el seu procés d'aprenentatge. Introduir els interns a les habilitats bàsiques de navegació per Internet, incloent la cerca d'informació, la interpretació d'URLs i el reconeixement de llocs segurs. Explicar i fer complir les polítiques d'ús d'Internet a través del proxy, assegurant que els interns entenguin les restriccions i les raons que hi ha darrere d'aquestes.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

- La metodologia d'aquest taller formatiu es basa en l'aprenentatge actiu, l'ús de tècniques de treball col·laboratiu i l'enfocament en tasques pràctiques. - Sessions Teòriques: Aquestes sessions s'utilitzaran per explicar als interns els conceptes bàsics i avançats d'ús de l'ordinador i de la navegació per Internet. - Sessions Pràctiques: Cada intern tindrà la oportunitat de practicar directament amb un ordinador. Els exercicis pràctics estaran dissenyats per reforçar els conceptes teòrics i per desenvolupar habilitats útils. - Treball en Grup: Sempre que sigui possible, es fomentarà el treball en equip. Això no només facilitarà l'aprenentatge, sinó que també promourà habilitats de treball en equip entre els interns. Recursos utilitzats: - Material Didàctic: Es prepararà material didàctic adient, tant per a les sessions teòriques com per a les pràctiques. Aquest material pot incloure guies d'usuari, exemples de tasques, exercicis, etc. - Recursos en Línia: S'utilitzaran recursos en línia adequats, incloent llocs web educatius i tutorials, per a complementar l'aprenentatge dels interns.