Fulls de càlcul amb LibreOffice

Pestanyes primàries

amb linía

Dia: dilluns 27 de setembre de 2021 de 16:00 a 17:30

Quan

Comença el: dilluns 27.09.2021 de 16:00 a 17:30
Acaba: dilluns 20.12.2021 de 16:00 a 17:30

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

-Aprendre a portar els comptes d'una forma diferent. -Conèixer el programa Full de càlcul, Calc o Excel. -Conèixer la interfície del programa i saber organitzar un full de càlcul. -Ser capaç d'arribar a fer operacions i fórmules bàsiques.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquest taller serà un taller amb línia i a diferència que el curs anterior, obrirem a més participants l’opció de fer-ho. Hem pensat un total i un màxim de 10 persones per poder arribar a tots de forma més individualitzada i també perquè si la pandèmia canvia i arriben a torna a fer els tallers de forma presencial, el grup haurà de ser també reduït. Hem pensat a fer aquest taller com a taller en línia i a través de videotutorial on els participants puguin veure les formules com també la gestió del mateix full de càlcul. Pensem que és una eina important en l'ús de les Tic i de l'alfabetització digital. De totes maneres, com ja he expressat abans, creiem amb la importància de fer anar correctament els fuls de càlcul i que la població perdi la por a l'eina. Per aquestes raons l'hem tornat a programar, a veure si tenim quòrum. La idea és que els participants canviïn la seva manera de portar el comptes, mitjançant les operacions bàsiques entre altres operacions més administratives com ordenar llistats, fer gràfics o fer anar funcions com el compta si..etc. Miro de donar una part teòrica a cada sessió i dins de la mateixa ja fan la practica, però sempre començo de zero. Però també veiem que el programa té més possibilitats amb ell, com per exemple, podem fer calendaris, llistats de telèfons....etc. La idea és que puguin extrapolar el que han après al taller i fer economia casolana, que portin a la pràctica les operacions per portar la comptabilitat de cada seva. Intento que també durant la setmana facin exercicis per "obligar-los" a treballar durant la setmana i no només al taller. Amb tots els tallers intentarem fer una vegada cada quinze dies una connexió a través de Jitsi/whtasapp o BigBlue i una vegada cita prèvia per saber com va el taller i sobretot no perdre el contacte. Continguts Barres d'eines e interfície i organització dels fulls de càlcul. Operacions (suma, resta, %...) Plantilles per portar la comptabilitat de casa Fer gràfics. Filtres Major/menor què Màxim,mínim,mitjana, valor més comú Taules dinàmiques Formularis Ordenar alfabèticament Concatenar Vincular Fulls ...etc.