FULLS DE CÀLCUL NIVELL INTERMIG-AVANÇAT

Pestanyes primàries

Dia: dijous 09 de desembre de 2021 de 09:30 a 11:30

Quan

Comença el: dijous 09.12.2021 de 09:30 a 11:30
Acaba: dijous 23.12.2021 de 09:30 a 11:30

Informació pràctica

Places: 15
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Oferir a la ciutadania recursos formatius on-line que els permetin incrementar les seves competències i transferir-les tant en el seu àmbit personal com professional. Fomentar la igualtat d’oportunitats. Facilitar l’accés a la formació amb independència de les condicions de mobilitat, disponibilitat de temps, etc. Atendre la diversitat en tots els aspectes: diversitat funcional (persones amb mobilitat reduïda o dificultats sensorials), discapacitat, multiculturalitat, de gènere, de classe, diversitat en las formes, estils i ritmes d’aprenentatge,... Acompanyar en l’ús dels recursos formatius a les persones que es vulguin formar. Afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida. Contribuir a la millora personal i a el desenvolupament professional. Actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives. Minimitzar la fractura digital atenent els col·lectius més vulnerables d'exclusió digital. Afavorir la inclusió sociolaboral a través de les TIC Fomentar l'ús intensiu i eficient de les TIC entre els ciutadans, treballadors / es, pimes i micropimes i grans empreses Vetllar per la modernització i la diversificació de l'estructura productiva i social. Millorar qualitativament l'ús de les TIC. Afavorir l'acreditació de competències TIC. Augmentar la qualitat i l'estandardització de la formació en TIC i amb les TIC Homogeneïtzar els nivells de competència de referència per al mercat de treball, afavorint també la integració de les empreses en la societat de la informació. Incrementar la demanda de les TIC. Incrementar la cohesió digital. Metodologia, continguts i recursos utilitzats: Formació presencial a Cal Molins.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Es tracta d’un entrenament digital per a millorar les habilitats de treball amb fulls de càlcul. Alguns dels continguts que podràs veure en aquesta proposta que és: - Completament subvencionda. - Intensiva i de curta durada. A QUI VA ADREÇAT • Persones de 16 a 65 anys • Persones tant en situació d’atur com en actiu que volen ampliar els seus coneixements tant en l’àmbit laboral, com personal, social i/o cultural.