InfoDones (març2020)

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 17 de març de 2020 de 18:00 a 19:30

Quan

Comença el: dimarts 17.03.2020 de 18:00 a 19:30
Acaba: dimarts 07.04.2020 de 18:00 a 19:30

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Enfortir l'autonomia de les dones, a nivell individual i col·lectiu. - Afavorir un espai participatiu que reculli les demandes i necessitats de les usuaris que hi participen. - Fomentar i programar activitats socioeducatives i socioculturals que donin cobertura a les demandes rebudes, articulant una oferta que estimuli la participació. - Incentivar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

- Coordinarem algunes activitats amb el Grup de Dones d’Ègara per tal de proporcionar ajuda en les activitats que desenvolupen al barri. - Primerament prepararem a les usuàries que assisteixen en el ús de les noves tecnologies i en el ús del programari bàsic per tal de que puguin redactar texts, dissenyar cartels i altre documentació. - En una segona part del curs farem ús de les aplicacions Google Fotos, Google Drive i Google Documents necessàries per les gestions internes del Grup de Dones d’Ègara. - Organitzarem petites sortides per tal de conèixer els equipaments propers del barri.