Informàtica des de zero

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 12 de abril de 2023 de 12:30 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 12.04.2023 de 12:30 a 14:00
Acaba: dimecres 14.06.2023 de 12:30 a 14:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1-iniciar a l'assistent a l'ús bàsic del sistema, per tal de conèixer la seva organització i lògica de funcionament, 2-iniciar en el processador de textes 3.-iniciar en el full de càlcul

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

1 Alguns conceptes. L’ordinador o dispositiu digital. Components. Tipus d’ordinadors. Connectivitat a la xarxa. 2 Introducció al procesador de textos. Espai de treball. 3 Introducció al full de càlcul