Informàtica nivell mig i telefonia mòbil Grup B

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 12 de setembre de 2023 de 10:00 a 11:30

Quan

Comença el: dimarts 12.09.2023 de 10:00 a 11:30
Acaba: dijous 21.12.2023 de 10:00 a 11:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Potenciar l'ús dels dispositius mòbils com a eina d'integració social. - Fomentar l'autonomia en l'ús del mòbil. - Promoure l'ús responsable i segur de les TIC. -Fomentar l'autonomia i el desenvolupament personal mitjançant l’ús d’eines d’internet. -Conèixer les diferències entre el retoc digital i la il·lustració digital. -Dotar de coneixements per a la gestió d’arxius en serveis d’emmagatzematge al núvol. – Conèixer els aspectes bàsics a tenir en compte en matèria de seguretat i protecció de dades a les xarxes socials - Generar debats al voltant de les noves tecnologies, espais d’intercanvi d'opinions entre els participants

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La modalitat de treball serà del tipus taller. S’oferirà una formació de les eines bàsiques necessàries per fer un ús responsable dels seus dispositius mòbils, així com d’altres pel seu correcte manteniment. També es dotarà les participants dels coneixements imprescindibles per utilitzar les XXSS i les aplicacions amb connexió a internet, per tal que ho facin sempre de forma segura. S’introduirà als alumnes en programari lliure d’ edició d’imatge i vídeos. Connectivitat entre tauletes/mòbils i/o PC’s - Introducció a les aplicacions d'edició d'imatges offline i online - Donar suport als participants amb els seus dubtes o necessitats personals que puguin tenir sobre qualsevol tema. Estratègies de gestió d’arxius gratuïts d’emmagatzematge al núvol -Introducció a la creació de blogs i webs