Iniciació a l'Ordinador

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 11 de gener de 2022 de 10:15 a 11:30

Quan

Comença el: dimarts 11.01.2022 de 10:15 a 11:30
Acaba: dijous 07.04.2022 de 10:15 a 11:30

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1. Formar els grups de participants en un ús correcte, autònom i responsable de les TIC aportant coneixements que permetin a les persones no restar excloses de la Societat de la Informació. 2. Aprendre des d'un nivell bàsic a utilitzar l'ordinador (ratolí i teclat, editor de textos, Internet i correu electrònic). 3. Promoure el punt Òmnia com un espai de trobada i relació constituït des del respecte i la tolerància entre els grups participants.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

A causa de les mesures de seguretat no podem realitzar sessions grupals amb més de 65 anys i seran individualitzades. Seguirem la mateixa dinàmica que amb els cursos presencials però amb cita prèvia. Aquest curs es destina a aquelles persones interessades en assolir coneixements bàsics d'informàtica per tal de guanyar autonomia en l'ús de les TIC. Es treballaran les parts de l'ordinador i el seu funcionament; es coneixerà la interfície i el sistema de carpetes; s'aprendrà a utilitzar certs programes d'edició de text i d'imatge; per últim es navegarà per Internet i es farà un compte de correu electrònic. Les sessions seran guiades pel dinamitzador i s'intercalaran amb pràctiques que hauran de realitzar de manera autònoma, (amb l'ajuda quan calgui del dinamitzador), per tal d'afiançar certs conceptes. TEMARI: U1. L'ordinador i les seves parts I. El ratolí. L'ordinador i les seves parts II. El teclat. U2. Sistema de carpetes. U3. Editor de textos I: Pràctiques de teclat i edició de text. Editor de textos II: Edició de text i inserció d'imatge. U4. Introducció a Internet I: Navegadors i buscadors. Introducció a Internet II: Buscador de Google i descàrrega d'imatges. U5. Edició d'imatge bàsica on-line. U6. Correu electrònic de Gmail. PERFIL D'USUARI Idioma: Entendre i parlar castellà o català, nivell bàsic com a mínim. Coneixements informàtics: Cap coneixement o nivell baix.