Iniciació a l'Ordinador

Pestanyes primàries

Dia: dijous 13 de gener de 2022 de 18:30 a 19:30

Quan

Comença el: dijous 13.01.2022 de 18:30 a 19:30
Acaba: dijous 07.04.2022 de 18:30 a 19:30

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ús lliure

Objectiu de l'activitat

1. Formar els/les participants en un ús correcte i responsable de les TIC aportant coneixements que permetin a les persones no restar excloses de la Societat de la Informació 2. Garantir l'autonomia dels participants en l'auto-aprenentatge de l'ús de les TIC. 3. Promoure el punt Òmnia com un espai de trobada i relació constituït des del respecte i la tolerància entre els participants.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquest curs es destina a aquelles persones interessades en assolir coneixements bàsics d'informàtica per tal de guanyar autonomia en l'ús de les TIC. Es treballaran les parts de l'ordinador i el seu funcionament; es coneixerà la interfície i el sistema de carpetes; s'apendrà a escriure i aumentar la rapidesa amb el teclat i el ratolí; es navegarà per Internet i es farà un compte de correu electrònic. Les sessions seran guiades pel dinamitzador i s'intercalaran amb pràctiques que hauran de realitzar de manera autònoma, (amb l'ajuda quan calgui del dinamitzador), per tal d'afiançar certs conceptes.