INPI. Competències digitals Nivell bàsic

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 18 de maig de 2022 de 09:30 a 11:00

Quan

Comença el: dimecres 18.05.2022 de 09:30 a 11:00
Acaba: dimecres 29.06.2022 de 09:30 a 11:00

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Realitzar un taller d'alfabetització digital començant des de zero, dirigit a aquelles persones que mai han tingut contacte amb un ordinador. Fomentar un bon ús de l'ordinador i bones pràctiques. Introduir nous reptes per a persones en situació d'exclusió social. Preparar als interns per a la seva vida en llibertat on necessitaran uns coneixements mínims de les TIC. Augmentar l'autoestima i la satisfacció personal. Motivar l'autodescobriment. Millorar la capacitat resolutiva. Augmentar la paciència i la tolerància a la frustració. Fomentar la curiositat envers l'ordinador. Fomentar l'ús de programari lliure.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

METODOLOGIA: S'ensenya als usuaris funcions i eines bàsiques de l'ordinador, mitjançant les següents sessions: Sessió 1: encendre i apagar l'ordinador, entrar i sortir a les sessions, ús del ratolí i teclat. Sessió 2: escriptori, menú d'aplicacions, barra de tasques, i exploració de les aplicacions més útils al centre. Sessió 3: obrir, minimitzar i tancar navegador web Firefox, cerca senzilla amb DuckDuckGo, comprendre l'ús de Wikipedia, obrir i entendre YouTube (molt utilitzat al centre), cercar música a YouTube. Sessió 4: entendre el funcionament de les carpetes, crear carpetes, copiar i enganxar, trasllat de documents. Sessió 5: crear documents de Libre Office Writer (molt útil al centre), escriure-hi, editar el document (funcions bàsiques que permet Libre Office, com tipus i mida de lletra, cursiva, etc.), desar el document, i exportar el document com a pdf. Sessió 6: connectar el seu mp3 a l'ordinador, retirar-lo amb seguretat, on buscar el mp3 connectat, i traslladar-hi documents i música. CONTINGUTS: Ús de l'ordinador; funcions i eines principals; entorn digital; cercar a internet; connexió de mp3. RECURSOS: Punt Òmnia; dinamitzadora digital; 8 ordinadors amb accés a internet.