Internet

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 16 de gener de 2024 de 15:00 a 17:00

Quan

Comença el: dimarts 16.01.2024 de 15:00 a 17:00
Acaba: dimarts 26.03.2024 de 15:00 a 17:00

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ús lliure

Objectiu de l'activitat

1. Navegació segura: Formar els interns per a una navegació segura i responsable a Internet, incloent la identificació de webs autoritzades i l'ús adequat d'Internet dins dels límits establerts pel centre penitenciari. 2. Ús eficaç de mitjans de comunicació: Familiaritzar els interns amb els principals mitjans de comunicació autoritzats, ensenyant-los a accedir a notícies, articles i informació rellevant per estar ben informats sobre esdeveniments actuals. 3. Aprenentatge de YouTube: Proporcionar coneixements bàsics sobre l'ús de YouTube dins dels paràmetres autoritzats, incloent la recerca de vídeotutorials. 4. Recerca d'informació: Desenvolupar habilitats de recerca d'informació a Internet per permetre als interns trobar contingut educatiu, notícies i recursos d'interès dins dels llocs web aprovats. 5. Habilitats digitals bàsiques: Introduir les habilitats digitals bàsiques necessàries per utilitzar Internet amb eficàcia i comprensió, com la navegació dins de pàgines web, l'ús de motors de cerca i l'obtenció d'informació precisa. 6. Avaluar la font de la informació: Ensenyar als interns com avaluar la fiabilitat de la font de la informació en línia i com identificar notícies falses o enganyoses. 7. Ús responsable: Promoure l'ús responsable d'Internet i les xarxes socials dins dels límits establerts, incloent el respecte a les polítiques de privacitat i els drets d'autor. 8. Aprenentatge continuat: Fomentar la voluntat de continuar aprenent i millorant les seves habilitats en línia, mitjançant la recerca activa i l'exploració de recursos disponibles.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El taller d'Internet s'impartirà mitjançant una metodologia que combina l'aprenentatge teòric amb l'ús pràctic de les eines disponibles dins dels límits autoritzats pel centre penitenciari. La metodologia inclourà els següents components: 1. Presentacions teòriques: El dinamitzador TIC facilitarà presentacions teòriques per explicar els conceptes bàsics d'Internet, les polítiques de restricció d'accés i les precaucions de seguretat en línia. Aquesta part serà fonamentalment teòrica per assegurar el compliment de les polítiques de seguretat del centre. 2. Tutorials pràctics: Malgrat les restriccions d'accés a l'ús pràctic d'Internet, es proporcionaran tutorials pràctics sobre com utilitzar els llocs web autoritzats i altres eines disponibles dins dels límits establerts. Aquests tutorials inclouran demostracions en pantalla i guies pas a pas. 3. Debats i discussió: Es fomentarà la participació activa dels interns a través de debats i discussions sobre temes relacionats amb l'ús d'Internet, la seguretat en línia i les pràctiques responsables. 4. Resolució de problemes: Es donarà èmfasi a la resolució de problemes i al desenvolupament de les habilitats necessàries per abordar qüestions relacionades amb Internet de manera efectiva. 5. Tests d'autoavaluació: Es proporcionaran tests d'autoavaluació per permetre als interns comprovar el seu nivell de comprensió i aprenentatge en diferents àrees d'Internet. Continguts: Els continguts del taller es centraran en l'ús responsable i eficaç d'Internet, dins dels límits establerts pel centre penitenciari. Aquests continguts podrien incloure: 1. Conceptes bàsics d'Internet: Introducció a la història d'Internet, la seva estructura i com funciona la xarxa global. 2. Polítiques de restricció d'accés: Explicació de les polítiques de seguretat i les restriccions d'accés establertes pel centre penitenciari, amb una àmplia comprensió de les pàgines web autoritzades i les que estan prohibits. 3. Seguretat en línia: Coneixements sobre com protegir la privacitat i la seguretat en línia, així com la prevenció de riscos i amenaces. 4. Ús de llocs web autoritzats: Formació sobre com accedir i utilitzar els llocs web autoritzats pel centre penitenciari, incloent la cerca d'informació, la visualització de contingut multimèdia i la navegació segura. 5. Comunicació digital segura: Orientació sobre com utilitzar les eines de comunicació digital autoritzades, com l'ús de correus electrònics i eines de xat. 6. Identificació de notícies falses: Formació en com identificar notícies falses o desinformació en línia i com avaluar la fiabilitat de la font de la informació. 7. Aprenentatge continuat: Promoció de l'interès dels interns en continuar aprenent sobre les últimes tendències i recursos d'Internet dins dels paràmetres autoritzats. Recursos: El taller d'Internet s'impartirà mitjançant una metodologia que combina l'aprenentatge teòric amb l'ús pràctic de les eines disponibles dins dels límits autoritzats pel centre penitenciari. 1. Presentacions teòriques: El dinamitzador TIC facilitarà presentacions teòriques per explicar els conceptes bàsics d'Internet, les polítiques de restricció d'accés i les precaucions de seguretat en línia. Aquesta part serà fonamentalment teòrica per assegurar el compliment de les polítiques de seguretat del centre. 2. Tutorials pràctics: Malgrat les restriccions d'accés a l'ús pràctic d'Internet, es proporcionaran tutorials pràctics sobre com utilitzar els llocs web autoritzats i altres eines disponibles dins dels límits establerts. Aquests tutorials inclouran demostracions en pantalla i guies pas a pas. 3. Debats i discussió: Es fomentarà la participació activa dels interns a través de debats i discussions sobre temes relacionats amb l'ús d'Internet, la seguretat en línia i les pràctiques responsables. 4. Resolució de problemes: Es donarà èmfasi a la resolució de problemes i al desenvolupament de les habilitats necessàries per abordar qüestions relacionades amb Internet de manera efectiva. 5. Tests d'autoavaluació: Es proporcionaran tests d'autoavaluació per permetre als interns comprovar el seu nivell de comprensió i aprenentatge en diferents àrees d'Internet. Continguts: Els continguts del taller es centraran en l'ús responsable i eficaç d'Internet, dins dels límits establerts pel centre penitenciari. Aquests continguts podrien incloure: 1. Conceptes bàsics d'Internet: Introducció a la història d'Internet, la seva estructura i com funciona la xarxa global. 2. Polítiques de restricció d'accés: Explicació de les polítiques de seguretat i les restriccions d'accés establertes pel centre penitenciari, amb una àmplia comprensió de les pàgines web autoritzades i les que estan prohibits. 3. Seguretat en línia: Coneixements sobre com protegir la privacitat i la seguretat en línia, així com la prevenció de riscos i amenaces. 4. Ús de llocs web autoritzats: Formació sobre com accedir i utilitzar els llocs web autoritzats pel centre penitenciari, incloent la cerca d'informació, la visualització de contingut multimèdia i la navegació segura. 5. Identificació de notícies falses: Formació en com identificar notícies falses o desinformació en línia i com avaluar la fiabilitat de la font de la informació. 6. Aprenentatge continuat: Promoció de l'interès dels interns en continuar aprenent sobre les últimes tendències i recursos d'Internet dins dels paràmetres autoritzats. Recursos: Els recursos utilitzats en el taller inclouran: 1. Presentacions i materials teòrics: Diapositives i documents que expliquen els conceptes bàsics d'Internet i les polítiques de restricció d'accés. 2. Tutorials pràctics: Guies pas a pas i demostracions en pantalla sobre com utilitzar els llocs web autoritzats i altres eines d'Internet. 3. Tests d'autoavaluació: Qüestionaris i proves per avaluar el nivell de comprensió i aprenentatge dels interns. 4. Debats i discussions: Sessions interactives per a la participació dels interns i la resolució de qüestions relacionades amb Internet. 5. Suport del dinamitzador TIC: Assistència individualitzada i suport per respondre preguntes i resoldre dubtes sobre l'ús d'Internet dins dels límits establerts. 6. Llocs web autoritzats: Accés als llocs web autoritzats pel centre penitenciari per realitzar activitats pràctiques limitades. Els recursos utilitzats en el taller inclouran: 1. Presentacions i materials teòrics: Diapositives i documents que expliquen els conceptes bàsics d'Internet i les polítiques de restricció d'accés. 2. Tutorials pràctics: Guies pas a pas i demostracions en pantalla sobre com utilitzar els llocs web autoritzats i altres eines d'Internet. 3. Tests d'autoavaluació: Qüestionaris i proves per avaluar el nivell de comprensió i aprenentatge dels interns. 4. Debats i discussions: Sessions interactives per a la participació dels interns i la resolució de qüestions relacionades amb Internet. 5. Suport del dinamitzador TIC: Assistència individualitzada i suport per respondre preguntes i resoldre dubtes sobre l'ús d'Internet dins dels límits establerts. 6. Llocs web autoritzats: Accés als llocs web autoritzats pel centre penitenciari per realitzar activitats pràctiques limitades.